Een stukje geschiedenis

De kerkvoogdij zag zich in het begin van de zestiger jaren genoodzaakt tot de bouw van een nieuwe kerk, want de Oude Kerk moest op korte termijn gerestaureerd worden en de uitbreiding van Zoetermeer, Plan 40.000, zou zorgen voor uitbreiding van de Hervormde Gemeente. De capaciteit van de Oude Kerk was duidelijk onvoldoende. Iedere zondag werden er vier diensten gehouden.

Het uitbreidingsplan van de burgerlijke gemeente ging uit van een woonplaats voor circa 40.000 inwoners. Het middelpunt van deze gemeente vormde de toren van de Oude Kerk.

Uit het contact met de plaatselijke overheid bleek dat een perceel grond was gereserveerd voor openbare gebouwen waar nu een woonflat staat aan het eind van de Vermeerstraat. Deze locatie werd door de kerkvoogdij afgewezen, omdat zij zo excentrisch gelegen was. Het gemeentebestuur bood een andere locatie aan en wel de plek waar nu het Morgenstercomplex is gebouwd. De gemeente was voornemens om op die plaats een gemeentehuis te bouwen, maar zij was er niet van overtuigd dat die plaats voor haar een ideale zou zijn. Voorwaarde was dat de kerkvoogdij ervoor moest zorgdragen dat het gehele perceel bebouwd zou worden en wel door dezelfde architect.

De diaconie was reeds begonnen zich te beraden over het bouwen van een bejaardentehuis. Diaconie en Kerkvoogdij vonden elkaar, zodat de bouw een aanvang kon nemen.

De bouw van de kerk werd officieel begonnen met het slaan van de eerste paal door de toenmalige president-kerkvoogd W. Vis op 10 oktober 1963. De eerste steen werd gelegd op 13 mei 1964.

De kerk werd in een bijzondere dienst op 22 september 1965 door de president-kerkvoogd overgedragen aan de preses van de Centrale Kerkenraad, Ds. H.K. van Wingerden. De zondag daaraan voorafgaand werd de Oude Kerk buiten gebruik gesteld.

In 1995 heeft het zalencomplex op de begane grond een ingrijpende vernieuwing en uitbreiding ondergaan.

oudekerk

Renovatie

Bij de verzelfstandiging van de Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer per 1 januari 2011 werd de Morgenstergemeente tevens eigenaar van de Morgensterkerk met de grond waarop deze staat. Het gebouw was inmiddels fors gedateerd en er werd besloten tot een forse renovatie. Deze heeft eind 2012 – begin 2013 plaatsgevonden. De kosten bedroegen circa € 800.000.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • de complete vervanging van alle puien aan de achter- en rechterzijde, zowel begane grond als kerkzaal;
  • het aanbrengen van een lift;
  • de realisatie van een uitbouw aan de linkerzijde, waar een rouwkamer en de toiletgroepen werden gevestigd;
  • het vervangen van al het schoonmetselwerk door stucwerk;
  • het aanbrengen van een klimaatinstallatie voor de kerkzaal. Dit om zowel ‘s zomers als ‘s winters comfortabel gebruik te kunnen maken van met name de kerkzaal;
  • het vergroten en herinrichten van de consistorie;
  • het ombouwen van het voormalig kerkelijk bureau tot nieuwe ZOP-ruimte voor 16+-jeugdwerk;
  • het uniformeren van de kleurstelling van binnen- en buitenkant van de kerk, gebaseerd op wit, antraciet en grijstinten;
  • het geheel kleurrijk inrichten (stoelen, lampen, gang), waardoor een warm geheel ontstond;
  • het herinrichten van het kerkplein aan de voorzijde en de rechterzijde;

Ook aan het milieu werd veel aandacht besteed. In de kerkzaal werden de 54 lampen van hoog wattage vervangen door LED-verlichting. Overal in de het pand werd dubbel glas aangebracht. Tevens werd een nieuwe efficiënte CV-opstelling gerealiseerd.

Op zaterdag 14 september is de gerenoveerde Morgensterkerk officieel geopend.

Start typing and press Enter to search