Bijzonder Pastorale Begeleiders vallen onder de verantwoording van de kerkenraad en zijn vrijwilligers die de cursus Psycho Pastorale Toerusting gevolgd hebben.

In aanvulling op huisbezoek kan, in overleg met uw ouderling, met de predikant of met een diaken, gebruik gemaakt worden van deze ondersteuning. De begeleiders hebben geheimhoudingsplicht. Het is soms fijn om een luisterend oor te hebben om uw beleving te delen waar u op een moment zelf in vast loopt. Een bepaalde gedachte ventileren met iemand die je gedachte niet veroordeeld of verder met anderen bespreekt, kan soms een opluchting zijn.

Het doel is:

  • Te bemoedigen,
  • Te ondersteunen bij emotionele tegenslagen,
  • Er te zijn tijdens korte of langdurige psychische ziekte
  • Te ondersteunen bij de zoeken naar Gods steun en perspectief in het omgaan met tegenslagen en moeiten
  • De informele zorg zal waar nodig aangevuld worden met professionele hulpverlening

Als er al professionele hulp is kan een begeleider ook als aanvulling worden ingezet als bijvoorbeeld het geloofsleven op de proef gesteld wordt. Ook kan in een nazorg traject een beroep op deze vrijwilligers gedaan worden. Met uw medewerking/toestemming kan er ook gezamenlijk met de professionele hulpverlener een plan opgesteld en gevolgd worden.

De begeleiders bieden ondersteuning aan gemeenteleden met  psychosociale problemen, geriatrische problemen, chronisch psychiatrische problemen, gemeenteleden met een handicap  en met problemen bij het opvoeden.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege traumatische gebeurtenissen, verliezen, afwijzing of overbelasting. Ook kan er sprake zijn van psychische problematiek bij henzelf of bij familieleden. Voor deze gemeenteleden is er de mogelijkheid om bezocht te worden door BPB-ers.

De grote Herder van de schapen, de HEERE God, heeft zorg voor Zijn kudde. Hij wil, dat we als gemeente zorg voor elkaar hebben.
In 1 Korintiërs 12 vers 26 lezen we: ‘…als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee’.

Bijzondere Pastorale Begeleiders:

Dhr. Wijnand Goudzwaard

Mevr. Jenny Bos, tel. 079-3604041  jenny.bos@morgenstergemeente.nl

Mevr. Marianne Koole

Of mailen aan: bpb@morgenstergemeente.nl

Start typing and press Enter to search