Welkom bij de Morgenstergemeente !

Weekbericht

Weekbericht

Tijdens elke morgendienst wordt er een weekbrief uitgedeeld. U kunt hier het weekbericht online lezen.

Kerkklanken

De “Morgenster Kerkklanken” is het kerkblad van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer.

Home

Nieuwsberichten

ZOP opening

Hallo allemaal! Het ZOP gaat weer bijna van start. De opening is op zaterdag 5 oktober en het hoopt een gezellige avond te worden. De deuren gaan open om 20:30 uur. Zet het in je agenda! Wij als ZOP bestuur kijken uit naar een leuk jaar. We hopen je daar te zien.

Startavond jeugdwerkleiding

Het winterseizoen gaat starten, daarmee ook het jeugdwerk. Dit betekent dat alles in touw moet worden gezet, veel moet worden geregeld, zodat we goed het winterseizoen kunnen starten. We zijn blij en dankbaar dat er zoveel mensen uit onze kerken zich inzetten voor de jeugd. Dit is een mooie en belangrijke taak, om deze reden […]

Base: de Bijbelstudiegroep
Opening winterseizoen
Worship

Meditatie

Meditatie februari 2019

Gods zorg voor de wereld Als meditatie zou ik voor deze maand graag een stukje uit een preek van de kerkvader Augustinus aan u mee willen geven. Hier is het begin en het eind uit een preek over Gods providentia, Zijn voorzienigheid n.a.v. Romeinen 2:3 De preek begint als volgt: ‘Zojuist, broeders en zusters, hebt […]

Meditatie januari 2019

Op de vlucht ‘Hij dan opgestaan zijnde nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht en vertrok naar Egypte.’ (Mattheüs 2:14) In januari lijkt alles anders dan in december. Van de tintelende vreugdestemming rond Kerstfeest blijft maar weinig meer over als het gewone grauwe leven zijn loop weer neemt, met alles wat […]

Agenda

20 oktober 2019
 • 10:00-11:25
  Kerkdienst. Voorganger: prop. M. van Dalen te Arnemuiden

 • 18:30-19:55
  Kerkdienst. Voorganger: ds. M.A. van den Berg

27 oktober 2019
 • 10:00-11:25
  Kerkdienst. Voorganger: ds. M.A. van den Berg

 • 18:30-19:55
  Kerkdienst. Voorganger: ds. J.T. Maas te Vinkeveen

3 november 2019
 • 10:00-11:25
  Kerkdienst. Voorganger: ds. E. van den Ham

 • 17:00-18:25
  Kerkdienst. Voorganger: ds. M.A. van den Berg

 • 18:30-20:00
  Wegwijs in de Morgensterkerk

6 november 2019
 • 14:30-15:55
  Kerkdienst. Voorganger: ds. M.A. van den Berg

  Dankdag

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Johannes 13 : 34 (HSV)

Start typing and press Enter to search