Algemeen

Kerkdienst

Iedere zondag worden er twee erediensten gehouden in de Morgensterkerk aan de Nassaulaan 1 (wijk 12). Deze diensten beginnen normaal gesproken om om 10:00 uur en 18:30 uur.
In sommige gevallen wijzigt de aanvangstijd van de diensten, zie hiervoor de agenda, rechts op deze pagina.

Centraal staat de verkondiging van Gods Woord. In de eredienst worden, naar gereformeerd gebruik, Psalmen gezongen.
Ouders kunnen kinderen tot 6 jaar s morgens naar de crèche in een van de benedenzalen brengen.

Kinderoppas tijdens de diensten

Tijdens de morgendiensten en de vijfuur-diensten is er een crèche voor jonge kinderen t/m 5 jaar. Crèche in één van de zalen van de Morgensterkerk. Ouders die gebruik maken van de crèche worden gevraagd voor het oppasteam. Kinderen vanaf 10 jaar zijn van harte welkom als hulpoppas.
Voor informatie en/of indeling van de oppasleiding kunt u contact opnemen met Lydia Weening en Jasmijn Barendrecht, email oppas@morgenstergemeente.nl.

21 juli 2024
 • Kerkdienst. Voorganger: ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

  21 juli 2024 ; 10:00 - 11:25

 • Kerkdienst. Voorganger: ds. E. van den Ham

  21 juli 2024 ; 18:30 - 19:55

28 juli 2024
 • Kerkdienst. Voorganger: prop. A.M.K. Peters, Ederveen

  28 juli 2024 ; 10:00 - 11:25

 • Kerkdienst. Voorganger: ds. N.A. Donselaar, Stad aan't Haringvliet

  28 juli 2024 ; 16:00 - 17:25

kleed

Bijzondere diensten

Vier keer per jaar is er bediening van het Heilig Avondmaal. Op de voorafgaande zondag wordt een voorbereidingspreek gehouden waarin aansluitend het eerste deel van het avondmaalsformulier gelezen wordt. In de week van voorbereiding is er Censura Morum. Hierbij kunnen bezwaren tegen belijdenis en wandel van lidmaten bij de kerkenraad worden ingebracht.

Bediening van de Heilige Doop vindt plaats enige weken na de geboorte van kinderen in de gemeente. Vooraf vindt samen met de ouders een doopgesprek plaats, waarbij de betekenis van het sacrament uitgelegd wordt.

Diversen

Weekbericht

Tijdens de morgendienst wordt de weekbrief uitgedeeld.

Kopij voor het weekbericht uiterlijk vrijdag om 18:00 uur opgeven via weekbericht@morgenstergemeente.nl.

Kerktelefoon

Bent u aan huis gebonden, dan kunt u meeluisteren via kerkomroep op internet, of via telefoon.
Voor een aansluiting via telefoon kunt u contact opnemen met diaken M. van Loenen. U krijgt dan een Kerk Web Radio thuis die op de normale telefoonaansluiting wordt aangesloten. Ook voor tijdelijk gebruik mogelijk.

Auto ophaaldienst

Kunt u niet zelfstandig naar de kerk komen, dan kunt u gebruik maken van de auto ophaaldienst. Neem hiervoor contact op met diaken K.J. Deelen, tel. 06 202 038 22, e-mail k.j.deelen@morgenstergemeente.nl

CD-opnames

Wilt u graag een CD opname van een kerkdienst, dan kunt u dit aanvragen bij Henk Konijn.
Tegen betaling van 4 euro wordt een cd van een dienst thuis bezorgd.
Ook van oude opnames kunnen nog CD’s gemaakt worden.

Collecten

Tijdens de dienst worden twee Collecten gehouden en bij de uitgang is een buscollecte. In de weekbrief kunt u zien waar de collecten voor bestemd zijn.

Door collectebonnen te gebruiken, is uw gift aftrekbaar voor de belastingdienst. Lees meer op de pagina ‘Financien’

Start typing and press Enter to search