De kerkenraad van de Morgensterkerk

Organisatie

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de gemeente. De volgende zaken kunnen hierin worden onderscheiden:

 • Zorg voor het geestelijk welzijn van de gemeente, ofwel het pastoraat. Hiervoor zijn primair de predikant en de wijkouderlingen verantwoordelijk. Het pastoraat onder de jongeren van de gemeente is opgedragen aan de jeugdouderling.
 • De verzorging van de financiële zaken die niet van diaconale aard zijn geschiedt door de kerkrentmeesters. Hierbij moet gedacht worden aan het beheer en onderhoud van de gebouwen, beheer van het Kerkelijk bureau met de medewerkers, geldwerving, enz.
 • De zorg voor individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins, is de verantwoordelijkheid van de diaconie.

Uw predikant

Vacature voor predikant

Per 29 maart 2020 is er een vacature voor de predikantsplaats. Via onderstaande knop kunt u meer informatie vinden over het beroepingswerk.

Pastorale zaken in de vacaturetijd

Tijdens de vacaturetijd kunt u contact opnemen met uw wijkouderling in verband met pastorale zaken, zoals geboorte, ziekte, ziekenhuisopname en dergelijke.

Aanvraag voor voorbede en dankzegging in de kerkdienst kunt u rechtstreeks melden bij de scriba: r.c.de.gier@morgenstergemeente.nl of scriba@morgenstergmeente.nl

Scriba kerkenraad

r.c._de_gier

R.C. de Gier

Tel: 06 4568 4569
Mail: scriba@morgenstergemeente.nl

Wijkouderlingen

De gemeente is het lichaam van Christus waarbij ieder lid de ander nodig heeft. In het pastoraat dient dus tot uiting te komen dat we in de gemeente, door en vanuit de liefde van God, zorgdragen voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden. Hoewel pastorale zorg in het bijzonder een taak voor de predikant en de ouderlingen is, geldt dit ook voor een ieder gemeentelid in het bijzonder. Aan iedere ouderling is een aantal gemeenteleden toegewezen die op geografische wijze bij elkaar horen. In het overzicht, hieronder, wordt bij elk van de wijkouderlingen aangegeven welke sectie hij bedient. De secties zijn ingedeeld aan de hand van de postcodes van de gemeenteleden.

Huisbezoek

In de Morgenstergemeente wordt door de ouderlingen huisbezoek afgelegd bij de gemeenteleden. Het streven is minimaal 1 x per 2 jaar een bezoek.
Meer informatie over huisbezoeken:

Bijzonder Pastorale Begeleiders

In aanvulling op huisbezoek kan, in overleg met uw ouderling, met de predikant of met een diaken, gebruik gemaakt worden van ondersteuning van Bijzonder Pastorale Begeleiders.
Meer informatie over BPB:

????????????????????????????????????

P.J.M. Grimmon

Tel: 079 – 341 99 05
Mail: p.j.m.grimmon@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 BA-BB, 2712 PC-PM, 2712 TT, 2712 VC, 2712 VH-VR, 2712 XX-XZ m.u.v. XV) Oosterheem (2721 en 2729)

koppejan

H. Koppejan

Tel: 079 – 316 59 27
Mail: h.koppejan@morgenstergemeente.nl
Sectie: Alle adressen buiten Zoetermeer.

k.a._konijn

K.A. Konijn

Tel: 079 – 342 74 30
Mail: k.a.konijn@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 AE-AS, 2712 CB-CS, 2712 GA-GG, 2712 -HL en 2712 XH-XS)

????????????????????????????????????

A. Pos

Tel: 06 2472 4965
Mail: a.pos@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 CX, 2712 JC-KS, 2712 SE-SW en 2712 XT-XV) Seghwaert N.O. (2723 en 2727), Seghwaert Z.W. (2724) en Noordhove (2728)

????????????????????????????????????

R. Schot

Tel: 079 – 331 00 95
Mail: r.schot@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 RT-RZ) en Rokkeveen (2718 en 2719)

t._van_der_tang

T. van der Tang

Tel: 079 – 342 00 35
Mail: t.vd.tang@morgenstergemeente.nl
Sectie: Stadshart (2711), Meerzicht (2715 en 2716), Buytenwegh (2717), De Leyens (2725 en 2726)

????????????????????????????????????

P.G. Timmerman

Tel: 079 – 342 49 54
Mail: p.g.timmerman@morgenstergemeente.nl
Sectie: Driemanspolder (2713) Palenstein (2722)

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer.

a.m_bregman

A.M. Bregman

Tel: 06 487 030 69
Mail: a.m.bregman@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Contact webcomissie
 • Agendabeheer gebruiksruimten Morgensterkerk
????????????????????????????????????

W.A.F. van Daalen

Tel: 06 147 779 41
Mail: w.a.f.van.daalen@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Voorzitter college van kerkrentmeesters
 • Exploitatie en inkoop
m._koster

M.R. Koster

Tel: 079 – 361 22 11
Mail: m.r.koster@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Penningmeester college van kerkrentmeesters
 • Financiën
 • Automatisering
 • Uitgifte en verwerking van de collectebonnen
????????????????????????????????????

Taken:

 • Onderhoud gebouwen, bijhouden van het MJOP
 • Schoonmaak en beveiliging
 • Energiebeheer en energie gebruik van en voor de gebouwen
van_veen

L. van Veen

Tel: 06 333 792 42
Mail: l.van.veen@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Secretaris college van kerkrentmeesters
 • Ledenadministratie
 • Geldwerving (kerkbalans en kerkbonnen)
 • AVG wet en regelgeving
 • Personeelszaken
 • Contact met jeugdwerk, evangelisatie- en zendingscommissie, organisten en vrijwilligers

Diaconie

De Diaconie van de Morgenstergemeente ziet het als taak om zich dienstbaar in te zetten voor hen die dat nodig hebben. We gaan uit van de eigen waarde en de mogelijkheden die de mensen zelf hebben.

k.j._deelen

K.J. Deelen

Tel: 06 202 038 22
Mail: k.j.deelen@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Collecterooster
 • Kerktelefoon
 • Auto ophaaldienst
 • Diaconale hulpdienst
 • Bijzonder pastorale begeleiding
 • Buurtmaaltijd
 • Morgenster4Bacau
m._van_loenen

G.M. van Loenen

Tel: 079 – 785 03 53
Mail: g.m.van.loenen@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Secretaris
 • Administratie kerktelefoon
 • Voorbereidingscommissie
 • Bijzonder pastorale begeleiding
 • Buurtmaaltijd
 • Morgenster4Bacau
a.oosterom

Taken:

 • Penningmeester
devries

M. de Vries

Tel: 079 – 316 64 00
Mail: m.de.vries@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Voorzitter
 • Moderamen
vwerkhoven

J.J. van Werkhoven

Tel: 079 – 889 41 77
Mail: j.j.van.werkhoven@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Lijst Kerstactie
 • Denk aan hen lijst
 • Seniorencontact

Start typing and press Enter to search