De kerkenraad van de Morgensterkerk

Organisatie

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de gemeente. De volgende zaken kunnen hierin worden onderscheiden:

 • Zorg voor het geestelijk welzijn van de gemeente, ofwel het pastoraat. Hiervoor zijn primair de predikant en de wijkouderlingen verantwoordelijk. Het pastoraat onder de jongeren van de gemeente is opgedragen aan de jeugdouderling.
 • De verzorging van de financiële zaken die niet van diaconale aard zijn geschiedt door de kerkrentmeesters. Hierbij moet gedacht worden aan het beheer en onderhoud van de gebouwen, beheer van het Kerkelijk bureau met de medewerkers, geldwerving, enz.
 • De zorg voor individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins, is de verantwoordelijkheid van de diaconie.

Uw predikant

a0717706-48cf-4206-829f-b3fb82c9bc5e

J.M. Molenaar

Tel: 079-3163712
Mail: predikant@morgenstergemeente.nl

Scriba kerkenraad

morgenster22-lr-2

R.C. de Gier

Tel: 06 4568 4569
Mail: scriba@morgenstergemeente.nl

Wijkouderlingen

De gemeente is het lichaam van Christus waarbij ieder lid de ander nodig heeft. In het pastoraat dient dus tot uiting te komen dat we in de gemeente, door en vanuit de liefde van God, zorgdragen voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden. Hoewel pastorale zorg in het bijzonder een taak voor de predikant en de ouderlingen is, geldt dit ook voor een ieder gemeentelid in het bijzonder. Aan iedere ouderling is een aantal gemeenteleden toegewezen die op geografische wijze bij elkaar horen. In het overzicht, hieronder, wordt bij elk van de wijkouderlingen aangegeven welke sectie hij bedient. De secties zijn ingedeeld aan de hand van de postcodes van de gemeenteleden.

Huisbezoek

In de Morgenstergemeente wordt door de ouderlingen huisbezoek afgelegd bij de gemeenteleden. Het streven is minimaal 1 x per 2 jaar een bezoek.
Meer informatie over huisbezoeken:

Bijzonder Pastorale Begeleiders

In aanvulling op huisbezoek kan, in overleg met uw ouderling, met de predikant of met een diaken, gebruik gemaakt worden van ondersteuning van Bijzonder Pastorale Begeleiders.
Meer informatie over BPB:

morgenster22-lr-12

P.J.M. Grimmon

Tel: 079 – 341 99 05
Mail: p.j.m.grimmon@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 BA-BB, 2712 PC-PM, 2712 TT, 2712 VC, 2712 VH-VR, 2712 XX-XZ m.u.v. XV) Oosterheem (2721 en 2729)

morgenster22-lr-14

K.A. Konijn

Tel: 079 – 342 74 30
Mail: k.a.konijn@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 AE-AS, 2712 CB-CS, 2712 GA-GG, 2712 -HL en 2712 XH-XS)

morgenster22-lr-5

A. Pos

Tel: 06 2472 4965
Mail: a.pos@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 CX, 2712 JC-KS, 2712 SE-SW en 2712 XT-XV) Seghwaert N.O. (2723 en 2727), Seghwaert Z.W. (2724) en Noordhove (2728)

morgenster22-lr-13

R. Schot

Tel: 079 – 331 00 95
Mail: r.schot@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 RT-RZ) en Rokkeveen (2718 en 2719)

0cddd83b-c85e-44c8-bde7-5450632a9f2a

A.J. Bregman

Mail: a.j.bregman@morgenstergemeente.nl
Sectie: Stadshart (2711), Meerzicht (2715 en 2716), Buytenwegh (2717), De Leyens (2725 en 2726)

morgenster22-lr-16

P.G. Timmerman

Tel: 079 – 342 49 54
Mail: p.g.timmerman@morgenstergemeente.nl
Sectie: Driemanspolder (2713) Palenstein (2722)

morgenster22-lr-17

D.J. Bos

Mail: d.j.bos@morgenstergemeente.nl
Sectie: Jeugd

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer.

morgenster22-lr-8

Taken:

 • Voorzitter college van kerkrentmeesters
 • Moderamen
 • Coronateam
morgenster22-lr-6

A.M. Bregman

Tel: 06 487 030 69
Mail: a.m.bregman@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Penningmeester en financiën
 • Contact webcomissie
 • Agendabeheer gebruiksruimten Morgensterkerk
morgenster22-lr

T. van der Tang

Mail: t.vd.tang@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Secretaris college van kerkrentmeesters
 • Ledenadministratie
 • Geldwerving (kerkbalans)
 • AVG wet en regelgeving
 • Personeelszaken
morgenster22-lr-3

Taken:

 • Energiebeheer en energie gebruik van en voor de gebouwen
 • Uitgave collectebonnen
morgenster22-lr-4

Taken:

 • Onderhoud gebouwen, bijhouden van het MJOP
 • Schoonmaak en beveiliging

Diaconie

De Diaconie van de Morgenstergemeente ziet het als taak om zich dienstbaar in te zetten voor hen die dat nodig hebben. We gaan uit van de eigen waarde en de mogelijkheden die de mensen zelf hebben.

morgenster22-lr-9

M. de Vries

Tel: 079 – 316 64 00
Mail: m.de.vries@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Voorzitter
 • Moderamen
morgenster22-lr-11

Taken:

 • Penningmeester
 • Collecterooster
morgenster22-lr-10

K.J. Deelen

Tel: 06 202 038 22
Mail: k.j.deelen@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Collecterooster
 • Kerktelefoon
 • Administratie kerktelefoon
 • Bijzonder pastorale begeleiding
 • Buurtmaaltijd
 • Morgenster4Bacau
 • Lijst kerstactie
morgenster22-lr-15

Taken:

 • Auto ophaaldienst
 • Seniorencontact
 • Diaconale hulpdienst
 • Denk aan hen lijst
morgenster22-lr-7

M.A.J. Weening

Mail: m.a.j.weening@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Secretaris
 • Lijst kerstactie

Start typing and press Enter to search