De kerkenraad van de Morgensterkerk

Organisatie

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de gemeente. De volgende zaken kunnen hierin worden onderscheiden:

 • Zorg voor het geestelijk welzijn van de gemeente, ofwel het pastoraat. Hiervoor zijn primair de predikant en de wijkouderlingen verantwoordelijk. Het pastoraat onder de jongeren van de gemeente is opgedragen aan de jeugdouderling.
 • De verzorging van de financiële zaken die niet van diaconale aard zijn geschiedt door de kerkrentmeesters. Hierbij moet gedacht worden aan het beheer en onderhoud van de gebouwen, beheer van het Kerkelijk bureau met de medewerkers, geldwerving, enz.
 • De zorg voor individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins, is de verantwoordelijkheid van de diaconie.

Uw predikant

pasfotos-morgensterkerk-2024-10

J.M. Molenaar

Tel: 079-3163712
Mail: predikant@morgenstergemeente.nl

Scriba kerkenraad

pasfotos-morgensterkerk-2024-13

A.J. WEENING

Tel: 06-2869 2939
Mail: scriba@morgenstergemeente.nl

Wijkouderlingen

De gemeente is het lichaam van Christus waarbij ieder lid de ander nodig heeft. In het pastoraat dient dus tot uiting te komen dat we in de gemeente, door en vanuit de liefde van God, zorgdragen voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden. Hoewel pastorale zorg in het bijzonder een taak voor de predikant en de ouderlingen is, geldt dit ook voor een ieder gemeentelid in het bijzonder. Aan iedere ouderling is een aantal gemeenteleden toegewezen die op geografische wijze bij elkaar horen. In het overzicht, hieronder, wordt bij elk van de wijkouderlingen aangegeven welke sectie hij bedient. De secties zijn ingedeeld aan de hand van de postcodes van de gemeenteleden.

Huisbezoek

In de Morgenstergemeente wordt door de ouderlingen huisbezoek afgelegd bij de gemeenteleden. Het streven is minimaal 1 x per 2 jaar een bezoek.
Meer informatie over huisbezoeken:

Bijzonder Pastorale Begeleiders

In aanvulling op huisbezoek kan, in overleg met uw ouderling, met de predikant of met een diaken, gebruik gemaakt worden van ondersteuning van Bijzonder Pastorale Begeleiders.
Meer informatie over BPB:

morgenster22-lr-12

P.J.M. Grimmon

Tel: 079 – 341 99 05
Mail: p.j.m.grimmon@morgenstergemeente.nl
Sectie: 2271 SV | 2273 AB | 2275 BJ | 2284 XA | 2631 NK | 2712 AZ | 2712 BA-BD | 2712 PA-PM |2712 RD | 2712 TT | 2712 VC-VZ m.u.v. 2712 VD | 2712 XE | 2712 XW-XZ | 2721 | 2729 | 2986 AZ

pasfotos-morgensterkerk-2024-11

K.A. Konijn

Tel: 079 – 342 74 30
Mail: k.a.konijn@morgenstergemeente.nl
Sectie: 2665 HD | 2712 AD-AX | 2712 CB-CS | 2712 GA-GG | 2712 HA-HL | 2712 TW | 2712 VD |2712 XG-XS | 2722 AD | 2751 EE | 2751 EH | 2751 EJ

pasfotos-morgensterkerk-2024-12

P. Roeleveld

Mail: p.roeleveld@morgenstergemeente.nl
Sectie: 2641 BR | 2641 EK | 2641 PD | 2641 PG| 2641 PT | 2641 VG | 2712 CX |2712 EA-EZ | 2712 JC-JV | 2712 KG-KS | 2712 RC | 2712 RK | 2712 RL | 2712 RZ | 2712 SE-SW |2712 XS-XV | 2723 | 2724 | 2727 | 2728 | 2731 BW | 3052 RJ

pasfotos-morgensterkerk-2024-6

R. Schot

Tel: 079 – 331 00 95
Mail: r.schot@morgenstergemeente.nl
Sectie: 2391 NL | 2391 VB | 2712 AT | 2712 PX-PZ | 2718 | 2719 | 2771 MW | 2801 BA

pasfotos-morgensterkerk-2024-7

A.J. Bregman

Mail: a.j.bregman@morgenstergemeente.nl
Sectie: 1066 WZ | 2342 EJ | 2492 WR | 2497 AL | 2711 |2712 RP-RX |2715 | 2716 | 2717 | 2725 | 2726 | 2731 | 2735

pasfotos-morgensterkerk-2024-18

P.G. Timmerman

Tel: 079 – 342 49 54
Mail: p.g.timmerman@morgenstergemeente.nl
Sectie: 2713 | 2722

morgenster22-lr-17

D.J. Bos

Mail: d.j.bos@morgenstergemeente.nl
Sectie: Jeugd

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer.

pasfotos-morgensterkerk-2024-19

Taken:

 • Voorzitter college van kerkrentmeesters
 • Moderamen
 • Coronateam
pasfotos-morgensterkerk-2024-14

A.M. Bregman

Tel: 06 487 030 69
Mail: a.m.bregman@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Penningmeester en financiën
 • Contact webcomissie
 • Agendabeheer gebruiksruimten Morgensterkerk
pasfotos-morgensterkerk-2024-16

T. van der Tang

Mail: t.vd.tang@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Secretaris college van kerkrentmeesters
 • Ledenadministratie
 • Geldwerving (kerkbalans)
 • AVG wet en regelgeving
 • Personeelszaken
pasfotos-morgensterkerk-2024-2

Taken:

 • Energiebeheer en energie gebruik van en voor de gebouwen
 • Uitgave collectebonnen
pasfotos-morgensterkerk-2024-17

Taken:

 • Onderhoud gebouwen, bijhouden van het MJOP
 • Schoonmaak en beveiliging

Diaconie

De Diaconie van de Morgenstergemeente ziet het als taak om zich dienstbaar in te zetten voor hen die dat nodig hebben. We gaan uit van de eigen waarde en de mogelijkheden die de mensen zelf hebben.

pasfotos-morgensterkerk-2024-8

M. de Vries

Tel: 079 – 316 64 00
Mail: m.de.vries@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Voorzitter
 • Moderamen
pasfotos-morgensterkerk-2024-5

Taken:

 • Penningmeester
 • Collecterooster
pasfotos-morgensterkerk-2024-3

K.J. Deelen

Tel: 06 202 038 22
Mail: k.j.deelen@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Collecterooster
 • Kerktelefoon
 • Bijzonder pastorale begeleiding
 • Buurtmaaltijd
 • Kerstactie
 • Auto ophaaldienst
pasfotos-morgensterkerk-2024-9

Taken:

 • Senioren Contact
 • Diaconale Hulpdienst
pasfotos-morgensterkerk-2024-4

M.A.J. Weening

Mail: m.a.j.weening@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Secretaris
 • Kerstactie
pasfotos-morgensterkerk-2024-15

Taken:

Start typing and press Enter to search