De kerkenraad van de Morgensterkerk

Organisatie

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de gemeente. De volgende zaken kunnen hierin worden onderscheiden:

 • Zorg voor het geestelijk welzijn van de gemeente, ofwel het pastoraat. Hiervoor zijn primair de predikant en de wijkouderlingen verantwoordelijk. Het pastoraat onder de jongeren van de gemeente is opgedragen aan de jeugdouderling.
 • De verzorging van de financiële zaken die niet van diaconale aard zijn geschiedt door de kerkrentmeesters. Hierbij moet gedacht worden aan het beheer en onderhoud van de gebouwen, beheer van het Kerkelijk bureau met de medewerkers, geldwerving, enz.
 • De zorg voor individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins, is de verantwoordelijkheid van de diaconie.

Uw predikant

vdberg

Ds. M.A. van den Berg

Tel. 079 – 316 89 95
b.g.g. 079-316 37 12
Mail: m.a.vd.berg@morgenstergemeente.nl

Wenst u bezoek, nadere informatie of contact, dan kunt u te allen tijde een beroep doen op uw predikant. Schroomt u niet om op te bellen of aan te bellen. De pastorie heeft een lage drempel. U wordt in ieder geval dringend verzocht in geval van ziekte, ziekenhuisopname, geboorten, jubilea en verhuizingen uw predikant op de hoogte te stellen.

Scriba kerkenraad

Jeugdouderling

de_gier

R.C. de Gier

Tel: 06 4568 4569
Mail: scriba@morgenstergemeente.nl

roeleveld

P. Roeleveld

Tel: 070 – 350 57 657
Mail: p.roeleveld@morgenstergemeente.nl

Wijkouderlingen

De gemeente is het lichaam van Christus waarbij ieder lid de ander nodig heeft. In het pastoraat dient dus tot uiting te komen dat we in de gemeente, door en vanuit de liefde van God, zorgdragen voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden. Hoewel pastorale zorg in het bijzonder een taak voor de predikant en de ouderlingen is, geldt dit ook voor een ieder gemeentelid in het bijzonder. Aan iedere ouderling is een aantal gemeenteleden toegewezen die op geografische wijze bij elkaar horen. In het overzicht, hieronder, wordt bij elk van de wijkouderlingen aangegeven welke sectie hij bedient. De secties zijn ingedeeld aan de hand van de postcodes van de gemeenteleden.

????????????????????????????????????

P.J.M. Grimmon

Tel: 079 – 341 99 05
Mail: p.j.m.grimmon@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 BA-BB, 2712 PC-PM, 2712 VC, 2712 VH-VR, 2712 XX-XZ m.u.v. XV) Oosterheem (2721 en 2729)

????????????????????????????????????

J. van den Herik

Tel: 079 – 352 08 55
Mail: j.vd.herik@morgenstergemeente.nl
Sectie: Alle adressen buiten Zoetermeer.

????????????????????????????????????

W.H. van Ommen

Tel: 079 – 342 01 12
Mail: w.h.van.ommen@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 AE-AS, 2712 CB-CS, 2712 GA-GG, 2712 -HL en 2712 XH-XS)

????????????????????????????????????

A. Pos

Tel: 06 2472 4965
Mail: a.pos@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 JC-KS, 2712 SE-SW en 2712 XT-XV) Seghwaert N.O. (2723 en 2727), Seghwaert Z.W. (2724) en Noordhove (2728)

????????????????????????????????????

R. Schot

Tel: 079 – 331 00 95
Mail: r.schot@morgenstergemeente.nl
Sectie: Dorp (2712 RT-RZ) en Rokkeveen (2718 en 2719)

????????????????????????????????????

P.G. Timmerman

Tel: 079 – 342 49 54
Mail: p.g.timmerman@morgenstergemeente.nl
Sectie: Driemanspolder (2713) Palenstein (2722)

vollebregt

J.G.M. Vollebregt

Tel: 079 – 316 46 61
Mail: j.g.m.vollebregt@morgenstergemeente.nl
Sectie: Stadshart (2711), Meerzicht (2715 en 2716), Buytenwegh (2717), De Leyens (2725 en 2726)

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer.

????????????????????????????????????

W.A.F. van Daalen

Tel: 06 147 779 41
Mail: w.a.f.van.daalen@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Exploitatie en inkoop
 • Personeelszaken
 • Contact met jeugdwerk, evangelisatie- en zendingscommissie
 • Uitgifte en verwerking van de collectebonnen
koster

M.R. Koster

Tel: 079 – 361 22 11
Mail: m.r.koster@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Penningmeester college van kerkrentmeesters
 • Financiën
 • Automatisering
 • Verjaardagsfonds
 • Postbezorging
????????????????????????????????????

Taken:

 • Onderhoud gebouwen, bijhouden van het MJOP
 • Schoonmaak en beveiliging
 • Energiebeheer en energie gebruik van en voor de gebouwen
????????????????????????????????????

P.M. Sonneveld

Tel: 079 – 342 34 23
Mail: p.m.sonneveld@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Voorzitter college van kerkrentmeesters
 • Personeelszaken
 • Geldwerving (bazaar, oud papier)
 • Contact met organisten
 • Onderhoud orgel e.d.
 • Postbezorging
 • Vrijwilligers
van_veen

L. van Veen

Tel: 06 – 333 792 42
Mail: l.van.veen@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Secretaris college van kerkrentmeesters
 • Ledenadministratie
 • Geldwerving (kerkbalans en kerkbonnen)
 • AVG wet en regelgeving

Diaconie

De Diaconie van de Morgenstergemeente ziet het als taak om zich dienstbaar in te zetten voor hen die dat nodig hebben. We gaan uit van de eigen waarde en de mogelijkheden die de mensen zelf hebben.

degroot

M.J.M. de Groot

Tel: 079 – 362 32 25
Mail: m.j.m.de.groot@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Penningmeester
 • Collecte bestemmingen
vloenen

G.M. van Loenen

Tel: 079 – 785 03 53
Mail: g.m.van.loenen@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Administratie kerktelefoon
 • Collecte bestemmingen
 • Contactpersoon diaconaal team
 • Denk aan hen lijst
????????????????????????????????????

L. de Niet

Tel: 079 – 341 32 34
Mail: l.de.niet@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Secretaris
 • Auto ophaaldienst
 • Notulist
vdslik

J.L. van der Slik

Tel: 079 – 361 30 75
Mail: j.l.vd.slik@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Voorzitter
 • Moderamen kerkenraad
devries

M. de Vries

Tel: 079 – 316 64 00
Mail: m.de.vries@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Jeugddiaken
vwerkhoven

J.J. van Werkhoven

Tel: 079 – 889 41 77
Mail: j.j.van.werkhoven@morgenstergemeente.nl

Taken:

 • Contactpersoon diaconaal team
 • Lijst Kerstactie
 • Denk aan hen lijst
 • Seniorencontact

Start typing and press Enter to search