Het beheer van de Morgenstergemeente wordt georganiseerd door de kerkrentmeesters. Hierin zijn zij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Op deze pagina vindt u meer informatie over het beheer van de Morgenstergemeente.

Op dit moment wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Zij helpen bijvoorbeeld bij het schoonmaken van de kerkzaal, het (assisteren bij het) beheren van de Morgensterkerk indien er activiteiten zijn, enzovoorts.

Daarnaast zijn de kerkrentmeesters vrijwel altijd op zoek naar bijvoorbeeld gepensioneerden, of andere leden die op deze manier willen bijdragen aan het kunnen functioneren als gemeente in de breedste zin van het woord. Wilt u zich inzetten voor de Morgenstergemeente? Dan roepen wij u op contact op te nemen met een ouderling-kerkrentmeester.

Renovatie(1)

Morgenster-fair

Ieder jaar in de maand mei is er een gezellige fair met kraampjes, kinderspelen, springkussen, eten en in de avond een rad van avontuur. Deze fair vindt op een vrijdag plaats in de zalen van de Morgensterkerk, van 15.00 uur tot 22.00 uur. De opbrengst is voor een elk jaar opnieuw te bepalen goed doel en voor het gemeentewerk.

Er is van alles te koop:

  • Boeken/puzzels
  • Kinderkleding
  • Speelgoed
  • Crea-artikelen
  • Brocante
  • Diverse etenswaren zoals taart, stroopwafels, broodjes, saté, frites, vis en fruit.

De fair wordt georganiseerd door de Morgensterfaircommissie.
U kunt zich voor informatie en sponsoring aanmelden per e-mail: fair@morgenstergemeente.nl

Beheer ledenbestand

Het ledenbestand wordt beheerd door Sherien Qualm en Jenny van Coeverden.

Kerkelijk Archief

Het kerkelijk archief wordt beheerd. Alle relevante historische stukken en de notulen van de Morgenstergemeente worden gearchiveerd en binnen en/of buiten het kerkgebouw opgeslagen.

Kosters en organisten

De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat kosters en organisten tijdens de erediensten en andere bijeenkomsten in het kerkgebouw aanwezig zijn. Meer informatie over het orgel en de organisten vindt u op de orgelpagina.

Opening(27)

Kerkelijke gebouwen

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor degelijk beheer, onderhoud en verzorging van de kerkelijke gebouwen. Dit houdt in dat de gebouwen (waaronder de Morgensterkerk en de pastorie) bijvoorbeeld op tijd geschilderd worden. Er is een meer jaren-onderhoudsplan gemaakt, dat telkens weer wordt bijgewerkt. Daarnaast zijn er wekelijks enkele mensen actief om het kerkgebouw schoon te houden.

Website

De website wordt beheerd door een webmaster en een content beheerder. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, of het doorgeven van wijzigingen op de informatie kunt u contact opnemen met Philip Grimmon, voor vragen of opmerkingen over de werking van de site kunt u contact opnemen met Johan Eertink

Inhoud

Philip Grimmon

Mail: content@morgenstergemeente.nl

Techniek

Johan Eertink

Mail: webmaster@morgenstergemeente.nl

Start typing and press Enter to search