Diaconie

Zowel bij de instelling van de eerste diakenen als bij de wetten van Mozes gaf God blijk van zorg voor de armen. Weliswaar heeft in Nederland de overheid de taak van de sociale gerechtigheid overgenomen van de kerken Maar toch kunnen mensen door diverse omstandigheden extra hulp nodig hebben, mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, of mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt.

De Diaconie van de Morgenstergemeente ziet het als taak om zich dienstbaar in te zetten voor hen die dat nodig hebben. We gaan uit van de eigen waarde en de mogelijkheden die de mensen zelf hebben.
Uitgangspunt is dat de hulpverlening door de diaconie tijdelijk is, waarbij de hulp is gericht op het samen zoeken naar structurele oplossingen en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de naaste.
Woorden van Troost en medeleven zijn daarbij onmisbaar.

Het dienen is niet alleen een taak van de Diaconie, maar een opdracht voor alle christenen. De Diaconie moedigt gemeenteleden aan om samen de diaconale taken in de gemeente uit te voeren. Zo zijn er naast de diakenen diverse andere gemeenteleden die zich graag voor u inzetten als u zorgen heeft.

Concreet vindt het volgende diaconale werk plaats:

 • zorg voor brood en wijn en het dienen aan de tafel bij het Heilig Avondmaal
 • inzamelen van collecten en giften en het bestemmen daarvan aan diaconale doelen
 • diaconale hulpdienst (praktische hulp en psycho pastorale toerusting)
 • bezoekwerk bij mensen die zorgen hebben of eenzaam zijn
 • hulpverlening
 • jeugddiaconaat
 • maatschappelijke stage scholieren
 • werkvakantie
 • attenties bij ziekte en met kerst
 • ouderenmiddagen en uitjes
 • kerktelefoon (KerkWebRadio)
 • kerkvervoer (auto ophaaldienst)

Hulp?

Als u hulp nodig heeft of zorgen bij anderen onderkent, dan roepen wij u hartelijk op om dit kenbaar te maken bij een van uw diakenen. Dit kan door ons aan te spreken, te bellen of te e-mailen.

Aan hulpaanvragers van buiten de gemeente wordt geen geld gegeven, aan hen worden zo nodig wel eerste levensbehoeften verstrekt.

Diverse diaconale zaken

Kerktelefoon

Mensen die aan huis gebonden zijn, kunnen zich voor een aansluiting op de kerkomroep richten tot diaken K.J. Deelen. Men krijgt dan een KerkWebRadio thuis die op de normale telefoonaansluiting wordt aangesloten. Omdat er geen bijzondere aansluitingen nodig zijn is het ook mogelijk om tijdelijk een KerkWebRadio te krijgen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of ongeval.

Naast de uitzendingen van de erediensten worden uitzendingen verzorgd op de eerste woensdagavond van de maand; aanvang 20.00 uur. Oproepen voor verzoeknummers worden tevoren geplaatst in het weekbericht.

Opnamen kerkdiensten op CD

Opnamen van kerkdiensten kunnen aangevraagd worden bij: Henk Konijn.
Tegen betaling van 4 euro wordt een cd van een dienst thuis bezorgd.
Ook van oude opnames kunnen nog CD’s gemaakt worden.

Auto-ophaaldienst

Wie voor het bezoeken van de kerkdiensten opgehaald wil worden, kan zich richten tot diaken K.J. Deelen.

Start typing and press Enter to search