In geval van acute hulp of zo nu en dan eens bijspringen in geval van ziekte in het gezin kunt u een beroep doen op de diaconale hulpdienst.

Diaconaal Team

De kerkenraad heeft een aantal gemeenteleden aangesteld als diaconaal werkers. Dit team kan door predikant en kerkenraad ingezet worden wanneer gemeenteleden meer zorg en aandacht nodig hebben, dan dat zij op dat moment kunnen bieden.

Dat kan zijn: een luisterend oor bieden aan mensen met verdriet, troost bieden aan hen die het even niet zien zitten, of er zijn voor degenen die zich alleen voelen

Als u een gesprek wilt met een diaconaal werker kunt u dit via uw wijkouderling of ds. Van den Berg aanvragen.

Bezoekwerk alleenstaanden

Door een team enthousiaste vrijwilligers worden alleenstaanden in onze gemeente met enige regelmaat bezocht. Het betreft hier veelal ouderen, bijvoorbeeld wanneer men weduwe of weduwnaar is geworden.

Dit werk wordt gecoördineerd door diaken J.J. van Werkhoven. Als u bezoek wenst, of als u als vrijwilliger mensen wilt bezoeken, kunt u met hem contact opnemen.

Vijf vragen en antwoorden

 1. Wie kan er een beroep doen op de diaconale hulpdienst?
  Iedereen die hulp nodig heeft en daarvoor niet terecht kan bij familie of kennissen.
 2. Wat kost de diaconale hulpdienst?
  U betaalt alleen de gemaakte kosten (benzine bijvoorbeeld).
 3. Kan ik ook hulp krijgen bij de grote schoonmaak?
  Nee. De diaconale hulpdienst is er voor noodzakelijke kortdurende hulp. Dus bijvoorbeeld wel om af en toe de douche schoon te maken.
 4. Welke hulp kan ik krijgen?
  Kijk voor een indruk hiervan bij de huisregels en soorten hulpverlening
 5. Hoe kan ik hulp vragen?
  Neem contact met ons op.

Contact

I.G. Cammeraat – Slingerland

Tel: 079 – 316 92 33
Mail: diaconale.hulpdienst @morgenstergemeente.nl

eertink

A. Eertink – Weerheim

Tel: 015 – 369 94 45
Mail: diaconale.hulpdienst @morgenstergemeente.nl

Aansprakelijkheid

 • Degene die hulp inroept van de diaconale hulpdienst vrijwaart de vrijwilliger en de organisatie voor alle schade en kosten, ook jegens anderen, welke door het handelen of nalaten in verband met de hulpverlening ontstaan.

De huisregels

 • De diaconale hulpdienst staat onder toezicht van de diaconie.
 • De diaconale hulpdienst verleent tijdelijke hulp in noodgevallen bij iedereen die daarvoor niet (direct) bij anderen terecht kan.
 • De contactpersoon beslist, eventueel in overleg met de diaconie, over de noodzaak van de hulpverlening.
 • Wie hulp nodig heeft, vraagt daar zelf om, eventueel via een ambtsdrager.

Soorten van hulpverlening

 • Boodschappen doen
 • Eten koken
 • Begeleiden naar arts, ziekenhuis, winkels
 • Oppassen in noodgevallen
 • Kinderen opvangen
 • Tijdelijke hulp in afwachting van gezinshulp of wijkverpleging
 • Ontlasten van mantelzorgers
 • Kleine klusjes in en om het huis
 • Alle andere voorkomende werkzaamheden

Start typing and press Enter to search