Meditatie januari 2019

Het zijn de eerste dagen van het nieuwe jaar. Vaak een tijd om even stil te staan en goede voornemens te maken. We willen u/jullie uitnodigen om deze dagen ook te gebruiken om (samen) God te loven en te prijzen.

Halleluja
“Alles wat adem heeft, loof de Heer”
Psalm 150: 6

Je kunt eigenlijk geen meditatie schrijven over deze psalm. Je moet hem zingen.
Er valt ook niet veel te vertellen.
Alle strijd en alle moeiten, leed en verdriet – onderwerpen waar de psalmen vol van staan – lijken hier vergeten.

De psalm is de laatste van vijf psalmen die allemaal met ‘Halleluja’ beginnen. Het zijn uitgesproken lofliederen. Ze beginnen ermee en ze eindigen ermee. Psalm 150 is de finale. Nu gaat het alleen om God. Er wordt niet meer gesproken over al die dingen waar wij mee bezig zijn. Het gaat alleen om Hem. De psalm roept iedereen op om God te loven om Zijn krachtige daden en Zijn oneindige grootheid.

God die Zijn volk verlost heeft uit de slavernij. Het geleid heeft naar het beloofde land. Die met Zijn volk eindeloos geduld had. Die liefdevol is, genadig en geduldig, trouw en waarachtig. Een God, die ons niet straft naar onze zonden, ook niet vergeldt naar onze schuld. Maar die alle schuld vergeeft, alle kwalen geneest en ons leven verlost van het graf.

Gods krachtige daden mogen benoemd en bezongen worden. Want zo is Hij. Geen opperwezen ver weg van ons, maar een God die zich laat kennen en wiens mateloze grootheid zichtbaar werd in de gekruisigde en opgestane Christus.

Iedereen wordt uitgenodigd om God te loven. Engelen in de hemel en gelovigen op aarde. De kring kan niet groot genoeg zijn. Hemel en aarde mogen meedoen. De grens tussen hemel en aarde valt weg. Samen met alle heiligen loven we God. Hemel en aarde worden één groot heiligdom.

Ja, laat alles wat adem heeft God prijzen.

Tienmaal klinkt in Psalm 150: “Loof”.
Tienmaal wordt naar God verwezen.
Het geheel wordt omlijst door “Halleluja!

Alles is gericht op Gods majesteit en heerlijkheid.
Het bidden is overgegaan in aanbidden.
Aanbidden zonder onderbreking. We hebben nu (even) geen vragen meer.

HALLELUJA!

Uit ‘Geloof dat maar’ van ds. Arie van der Veer

Start typing and press Enter to search