Meditatie januari 2017

Zie, het Lam Gods.  Johannes 1:35-40

De plaats, die door de tekenaar is gekozen als Bethabara (vs. 28), de doopplaats van Johannes, is gelegen aan de overzijde van de Jordaan tegenover Jericho, daar, waar een riviertje, de wadi el-charrar, in de Jordaan stroomt. Hij volgde hierbij de veronderstelling, die Gustav Dalman in Orte und Wege Jesu waarschijnlijk acht.

In deze eenzame plaats dicht bij de verkeersweg van het Overjordaanse naar Jericho, aan de oever van dit beekje, leefde naar deze opvatting Johannes de Doper. De woeste schoonheid van deze stille streek aan het water met haar rotsen en haar vrij veelvuldige bomen – op de voorgrond zien we een vijgeboom, links Euphraat-populieren – zou hem hebben aangetrokken. Hier konden ook velen, die de drukte van de verkeersweg volgden, hem bereiken. Hier zou dus ook de plaats zijn, waar Jezus door Johannes werd “ontdekt” en door hem aan zijn eigen discipelen gepredikt. Johannes wist, dat Jezus moest wassen en dat hij zelf minder moest worden, omdat Jezus als de Christus het Lam Gods was.

Nadat Jezus door Johannes was gedoopt, ging Hij heen, Zijn taak tegemoet. Het is op dit moment, het ogenblik, dat Johannes ziet heentrekken als de waarlijk eenzame, de wereld en Zijn zware strijd tegemoet, waarop hij zijn discipelen nogmaals op Jezus wijst. In de verte gaat Hij, die het Lam Gods zal zijn. Johannes verwacht nu ook vervulling van zijn prediking: het Koninkrijk Gods is nabij gekomen, want Jezus zal dit door Zijn lijden en door Zijn offer voorbereiden. Daarom is dit heengaan van de Christus voor hem zo belangrijk en staart hij Hem in hoogste geestelijke spanning na.

Op de voorgrond, geboeid door Zijn aanblik, zien wij links van Johannes de Doper, zijn twee jongeren: Johannes en Andreas. De houding van de beide mannen drukt stille eerbied en verwachting uit. Straks zullen deze beide discipelen van de Doper hun leermeester verlaten om Jezus persoonlijk te volgen.

De tekenaar heeft alle lijnen doen afdalen naar de Jordaan. Jezus’ pad voert ook daarheen. Zijn gang is in het volle licht; de Doper zelf staat in de schaduw, symbool van zijn “minder worden”.

Uit: J.H. Isings ‘Zestig Bijbelplaten’; de uitleg van Wolf Meesters bij de afbeelding

Start typing and press Enter to search