Meditatie december 2018

Voetstappen in het zand
De decembermaand is een maand van gezellig samen zijn en het kerstevangelie delen. De decembermaand is ook een maand waar we terugkijken op het afgelopen jaar. Misschien zijn er mooie dingen gebeurd. Een kindje gekregen, het gaat goed op school, we hebben een studie afgerond, getrouwd, een baan gevonden, we zijn verhuisd, met pensioen gegaan. Ook zijn er moeilijke herinneringen aan het afgelopen jaar. Misschien hebben een baan verloren, een relatie is stuk gelopen, onze gezondheid gaat achteruit, een lege plaats met de kerst omdat een dierbare is overleden. Het zijn totaal verschillende kanten van het leven. Mooie kanten, moeilijke kanten. Juist op die momenten mogen we vertrouwen op God.
Als we dan terugkijken op het afgelopen jaar, hebben wij God nodig gehad? Hebben wij door gehad hoe God voor ons heeft gezorgd? Hebben we vragen aan God gehad? Of zijn we dankbaar geweest voor alles wat Hij heeft gegeven? Hebben wij Gods weg begrepen? Of zijn we Hem juist vergeten? Allemaal dingen waar we over nadenken als we dit jaar afsluiten. Een mooi gedicht onze weg gaan met God klinkt als volgt:

Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad…”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen…”

Als je dit leest en nog een keertje terug kijkt op het afgelopen jaar… Hoe goed is God voor ons geweest?!
Aan het einde van dit jaar denken we ook aan 2019. Een nieuw jaar met allerlei nieuwe dingen die op ons pad komen. Dingen waar we naar uit zien, of waar we juist tegenop zien. Een piek, of een dal in ons geloof… Belangrijk is dat we onthouden dat God met ons mee gaat. Hij zorgt voor ons, zelf als wij dat zijn vergeten. Zelfs als wij ons hebben afgekeerd van God, blijft hij voor ons zorgen.

Maar hoe dan?
In de Bijbel lezen we veel over Jezus. Hoe hij liefdevol naar de mensen omkijkt. Hij zorgt voor ze, wijst ze de weg, hij komt voor ze op. In Jesaja 9: 5 staat:
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel kunnen wij zien hoe Jezus vroeger voor de mensen zorgde. Op diezelfde manier zorgt God ook nu voor ons. Want wat er ook met ons gebeurt, God blijft altijd dezelfde. Dat is iets waarover wij mogen nadenken als we kerst vieren en daarna dit jaar mogen afsluiten.

Start typing and press Enter to search