Meditatie december 2016

DOOR GOEDE MACHTEN TROUW EN STIL OMGEVEN

In december 1944 stuurde de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer zijn jonge verloofde een persoonlijke en ontroerende Kerstgroet en Nieuwjaarswens vanuit de gevangenis. Daar zat hij opgesloten vanwege zijn ver-zet tegen het Nazibewind van Adolf Hitler. Hij had het leven lief, en vooral zijn jonge verloofde met wie hij hoopte te trouwen. Hij wist nog niet dat het nieuwe jaar dat komen zou, het jaar van zijn marteldood zou worden. In april, vlak voor de totale ineenstorting van het duizendjarige rijk van Hitler, zou hij nog terechtgesteld worden. Zijn laatste woorden waren dat zijn sterven niet het einde was, maar het begin van het leven!
Vijf maanden eerder schreef hij een brief aan Maria Wedemeyer, zijn geliefde, waarin hij dit gedicht aan haar schonk. Het is een kerklied geworden, dat wereldwijd bekend en geliefd is. Bij wijze van Kerst en Oud- en Nieuwmeditatie geef ik het hierbij, in de vertaling van Jan Willem Schulte Nordholt, graag ter meditatie aan u door:

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij Zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittere beker geven
met leed, gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven,
aan uit uwe goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht.
Breng, als het kan ons samen, geef ons vrede,
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Ds. M. A. van den Berg

Start typing and press Enter to search