Meditatie augustus

HET BOEK DER BOEKEN

Toen we met Paulus op reis in Berea waren aangeland, heb ik in de preek een gedicht geciteerd van Isaäc da Costa. Er was een ouder gemeentelid die mij vroeg dit gedicht ook in de Kerkklanken af te drukken. Het is een gedicht dat velen misschien nog kennen van vroeger. Ik dacht aanvankelijk dat het te vinden was in het catechisatieboekje van Hellenbroek, waaraan vele ouderen wellicht nog herinnering hebben, maar ik denk dat ik me vergist heb omdat daarin het bekende gedicht van de jonge Schotse negentiende eeuwse dominee McCheyne staat: ‘Het Wachtwoord van de Hervormers: ‘Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart…’

Het gedicht van Da Costa, een van oorsprong Portugese Jood, die in de negentiende eeuw een vurige Christusbelijder werd, werd nogal eens voor in een Bijbeltje geplakt, als een aanbeveling om het Woord van God te onderzoeken tot zaligheid. Het is de moeite waard om dat ook in onze tijd te leren kennen, en misschien zelf ook wel in je Bijbel een plaatsje te geven. Vandaar dat ik aan het verzoek van de broeder uit de gemeente van harte gehoor geef en dit gedicht hierbij aan u en jullie doorgeef:

‘In een Bijbel’
‘t Boek der boeken
Bij ‘t openslaan van ‘t Boek der boeken
Gedenk, o Christen! Dag aan dag,
Dat wie dat Woord wil onderzoeken,
Geen eigen licht vertrouwen mag.
Geen mensenwijsheid zou hier baten,
Geen vlijtig arbeid hier volstaan;
Alle eigenwijsheid dient verlaten –
Een ander oog moet opengaan.
Voordat gij u dan begeeft tot lezen,
Val Christen! Val dan God te voet!
En dat een heilig, heilzaam vrezen
Zich meester maakt van uw gemoed!
Vraag eer gij verder gaat, een zegen!
Vraag ogen, oren en een hart!
En – de HEERE zelf komt u tegen
In dit Zijn Heilig Woord, bij vreugde en bij smart.


Ds. M. A. van den Berg

Start typing and press Enter to search