Meditatie april 2018

Christus komt om bij hen te zijn die Hem liefhebben

Deze maand zien we op de voorkant een mooi schilderij van de wandelaars op de weg naar Emmaus. Bij deze bekende en geliefde geschiedenis heeft de Zwitsers reformator Heinrich Bullinger – Zwingli’s opvolger in Zürich – de volgende gedachten geschreven, die ik bij wijze van meditatie mee wil geven:

‘Terwijl deze twee discipelen met elkaar in gesprek waren haalde de Heere hen in en ging verder met hen op hun reis. We moeten hier speciaal op twee dingen letten. Het eerste is dat de Heere haast heeft om Zich bij hen te voegen, als hun gedachten en woorden geheel van Hem vervuld waren. Het tweede is de waarheid dat Zijn ware lichaam wordt getoond, dat opgewekt was van de dood, en dat bij hen kwam en hen inhaalde om met ze te wandelen. De Heere wordt niet als een geest van de ene naar de andere plaats bewogen. Hoewel Zijn lichaam verheerlijkt was en vrij van verderf, toch behield het de substantie en eigenschappen van een echt menselijk lichaam.

In de verheerlijking verloor Zijn lichaam niet het wezenlijke en de natuur, maar alleen het gebrekkige van de natuur en de zwakheid daarvan. Met betrekking hierop zei Sint Augustinus:’ Hij zal komen om te oordelen op dezelfde manier als men hem ten hemel zag varen, dat wil zeggen in dezelfde vorm en substantie van het vlees, want de Vader nam Zijn natuur niet van Hem af, Die Hij onsterfelijkheid gaf.

En zo hadden deze twee discipelen allerlei gesprekken toen ze onderweg waren, zoals het meestal gaat als de gedachten vol zorg zijn. Ze waren erg verdrietig over de dood van de Heere, en waren de totale wanhoop nabij. Hun hele gesprek ging over Jezus en al die dingen die ze nog maar kort geleden gehoord en gezien hadden, want ze hielden van Hem als een unieke en wondere man. En hoewel ze geen hoop hadden ten aanzien van het herstel van het koninkrijk van Israël, toch hielp het hen om door hun gesprek Hem in herinnering te roepen, Die nog maar zo kort geleden ter dood was gebracht. Hun gedachten waren verward, alsof  ze geslapen hadden, want ze hielden van Hem die ze niet vergeten konden, alsof het een droom was.

En uiteindelijk, terwijl ze over veel dingen wat Jezus betreft discussieerden, zie Jezus kwam Zelf heel onverwacht en voegde zich bij hen. Hier vervulde Hij in het lichaam wat Hij had beloofd te doen in de geest in het woord: namelijk waar twee of drie vergaderd zijn in Zij naam, daar wil Hij Zelf in hun midden zijn. Hij voegde Zich bij hen, alsof hij een gewone reiziger was, een metgezel op hun weg, die niet door hen herkend werd. En het was niet dat Hij een ander lichaam had dan dat wat Hij voor Zijn dood bezat, maar dat het Hem behaagde om hen nog een beetje langer in het donker te laten…

Ds. M. A. van den Berg

Foto: Robert Zünd. De weg naar Emmaüs, 1877

Start typing and press Enter to search