Profielschets van de predikantsplaats

Onze gemeente is te typeren als een dynamische gemeente. In alle verscheidenheid heeft de gemeente een onderlinge verbondenheid en weet dat zij bij elkaar horen. Er is een uitdagend werkterrein met elementen van bewaren en vernieuwen, maar ook met de “grote stad problematiek”. Wij vinden de volgende eigenschappen en kenmerken belangrijk voor het goed kunnen functioneren.

Wij zoeken een predikant:

 • Die met liefde het evangelie van Gods genade in Jezus Christus verkondigt aan mensen die te kort schieten, hun doel missen (zondaren dus), waardoor ze tot geestelijke groei kunnen komen.
 • Die blijvend studeert in het Woord om nieuwe en oude schatten in de gemeente neer te leggen.
 • Ervaring heeft met verscheidenheid in breedte van de Hervormde Gemeente.
 • Verbondenheid met en geworteld in de gereformeerde traditie met oog voor de moderne cultuur.
 • Stevige persoonlijkheid, open voor andere meningen en daarmee goed weet om te gaan door zorgvuldige communicatie.
 • Met aandacht voor – en betrokkenheid met de jeugd en jong volwassenen

Prediking

 • Stelt de prediking centraal. Hij ziet de prediking als het belangrijkste middel om mensen te leiden tot Jezus Christus’
 • Brengt Bijbelgetrouwe prediking in een eigentijds taalgebruik
 • Is gewoon jongeren en jonge gezinnen met kinderen aan te spreken
 • Enige kernwoorden:
  • mensen zijn zondaren voor God
  • de redding van zondaren door de trekkende liefde van Jezus Christus
  • het onvoorwaardelijke aanbod van genade
  • de heiliging van het leven
  • de groei in het geloof en het geloofsgetuigenis
  • toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
 • Hij hecht aan een goed verzorgde liturgie en een voor iedereen toegankelijke prediking

 Pastoraat

 • Ervaart voldoening in pastorale contacten en is begaan met mensen door de liefde van Christus
 • Legt gemakkelijk contact en bouwt relaties op
 • Heeft ervaring met opgroeiende kinderen, waardoor hij bekend is met de leefwereld en de verwachtingen van jongeren
 • Heeft aandacht voor alle leeftijdsgroepen in de gemeente en bijzonder de opgroeiende jongeren
 • Is aanwezig en betrokken bij gemeenteactiviteiten en bijeenkomsten

Start typing and press Enter to search