Meditatie februari 2019

Gods zorg voor de wereld Als meditatie zou ik voor deze maand graag een stukje uit een preek van de kerkvader Augustinus aan u mee willen geven. Hier is het begin en het eind uit een preek over Gods providentia, Zijn voorzienigheid n.a.v. Romeinen 2:3 De preek begint als volgt: ‘Zojuist, broeders en zusters, hebt […]

Meditatie februari 2019

Gods zorg voor de wereld Als meditatie zou ik voor deze maand graag een stukje uit een preek van de kerkvader Augustinus aan u mee willen geven. Hier is het begin en het eind uit een preek over Gods providentia, Zijn voorzienigheid n.a.v. Romeinen 2:3 De preek begint als volgt: ‘Zojuist, broeders en zusters, hebt […]

Meditatie januari 2019

Op de vlucht ‘Hij dan opgestaan zijnde nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht en vertrok naar Egypte.’ (Mattheüs 2:14) In januari lijkt alles anders dan in december. Van de tintelende vreugdestemming rond Kerstfeest blijft maar weinig meer over als het gewone grauwe leven zijn loop weer neemt, met alles wat […]

Meditatie december 2018

Voetstappen in het zand De decembermaand is een maand van gezellig samen zijn en het kerstevangelie delen. De decembermaand is ook een maand waar we terugkijken op het afgelopen jaar. Misschien zijn er mooie dingen gebeurd. Een kindje gekregen, het gaat goed op school, we hebben een studie afgerond, getrouwd, een baan gevonden, we zijn […]

Meditatie november 2018

‘Voor nooddruft en voor overvloed’ De foto op de voorkant van het novembernummer van Kerkklanken lijkt een moderne variant van een bepaald soort van schilderijen uit de Gouden eeuw. In veel musea kun je er soms met bewondering naar kijken, je krijgt er haast trek van. Grote taferelen met zulke levensechte afbeeldingen van alles wat […]

Meditatie oktober 2018

Wie is de HEERE? “Wie is de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de HEERE niet en ik zal Israël ook niet laten gaan.” (Ex. 5:2) Het zijn de woorden van de Farao die hij tot Mozes en Aäron sprak nadat zij Gods bevel aan hem […]

Meditatie september 2018

WINTERWERK EN 24/7 – n.a.v. Johannes 5:17 De foto op de voorkant van onze Kerkklanken inspireerde mij deze keer om enkele gedachten te wijden aan de steeds vreemder wordende term ‘winterwerk’. Er komt een woord in mijn gedachten, dat de Heere Jezus gesproken heeft toen hij in conflict kwam met de Joden die vonden dat […]

Meditatie juli 2018

Opdat vervuld wordt wat door de profeten gesproken is Verwonderd het u ook, als u Gods Woord onderzoekt (en dat Gods Woord ú onderzoekt), dat bijvoorbeeld de profeet Zacharia zo’n vijfhonderd jaar tevoren zegt: “Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een […]

Meditatie juni 2018

Sterk en zwak Nu wij na Pinksteren het Heilig Avondmaal vieren mogen wil ik graag een lang citaat geven van de uitleg doe prof. W. van ’t Spijker geeft over het slot van het leerstellige gedeelte van het Avondmaalsformulier in het boek Bij Brood en Beker. Dit is geen ‘zwak stuk’ zoals sommigen wel eens […]

Meditatie mei 2018

In de wolken De prachtige foto op de voorkant van deze Kerkklanken stemt mij weer tot meditatie. Wolken, die lichtend maar ook donker dreigend zich aftekenen tegen het blauw van een stralende hemel. Beide kanten zitten er aan deze hemeltekenen. Van de Heilige God wordt gezegd dat er rondom Zijn troon ‘wolken en donkerheid’ zijn. […]

Meditatie april 2018

Christus komt om bij hen te zijn die Hem liefhebben Deze maand zien we op de voorkant een mooi schilderij van de wandelaars op de weg naar Emmaus. Bij deze bekende en geliefde geschiedenis heeft de Zwitsers reformator Heinrich Bullinger – Zwingli’s opvolger in Zürich – de volgende gedachten geschreven, die ik bij wijze van […]

Meditatie maart

Gabbatha (Joh. 19:13) De twee namen zijn onvertaald gebleven in het Evan-gelie van Johannes. Lithostrotos, de Griekse naam voor het stenen plaveisel van het podium waarvanaf Pilatus uiteindelijk het doodsvonnis over de Heere Jezus heeft uitgesproken. In het Aramees – de spreektaal uit Jezus’ dagen, verwant met het Bijbelse Hebreeuws – is het Gabbatha. Letterlijk […]

Meditatie februari 2018

De gehoorzame Borg Onze Heere Jezus Christus, is van de Vader in deze wereld gezonden, heeft ons vlees en bloed aangenomen, heeft de toorn van God (waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken) van het begin van Zijn menswording tot het einde van Zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid […]

Meditatie november 2017

Gods medearbeiders, Gods akker en lof zingende zondaren, In Psalm 51 bidt David om in staat gesteld te worden dankbaarheid te uiten: “Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen”. Hij had vier duizend lofzangers met instrumenten aangesteld om de HEERE lof te zingen, (1 Kron. 23:5) maar als de zonde de [...]

Meditatie oktober 2017

Het Licht op de kandelaar gesteld Het is een bekende propagandaprent uit de tijd van de Reformatie, die u in deze maand – 31 oktober is het hervormingsdag – op de voorkant van de Kerkklanken ziet. Deze voorstelling is in tal van variaties verspreid. We zien een tafel waar Luther en Calvijn in alle rust [...]

Meditatie september 2017

Zoals een arend Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de Naam van de HEERE [...]

Meditatie augustus 2017

Dankdag Voorbereiding “Groot bent U, Heer, en ten zeerste lovenswaardig! Groot is Uw macht en Uw wijsheid heeft geen getal! En loven wil U een mens, een deel van Uw schepping, ja een mens die zijn sterfelijkheid met zich omdraagt, die met zich omdraagt het getuigenis van zijn zonde en het bewijs dat U de [...]

Meditatie juli 2017

Sterren kijken Zolang er mensen op aarde zijn doen ze het: met huiverende verwondering naar de sterren kijken, die – hoe langer je kijkt – oneindig van getal lijken te worden. In ons land hebben we helaas zoveel last van ‘lichtvervuiling’ dat het haast niet meer lukt. Je moet er de meer afgelegen plekken voor [...]

Meditatie juni 2017

De wieken naar de wind zetten Het is opnieuw een foto die ons aan het denken zet. Wat heeft die Oud-Hollandse molen nu te maken met waar het op het Pinksterfeest om gaat? Toch is het verband voor de hand liggend. Wat is een molen als er geen wind is? Net als een zeilschip, dat [...]

Meditatie mei 2017

Twee boeken Opnieuw stemt een schilderij van Vincent van Gogh tot meditatie. Zijn vader was in de negentiende eeuw hervormd predikant in Nuenen, in Brabant. De schilder zelf heeft tijden gekend dat hij als evangelist het koninkrijk van Christus wilde dienen. Maar daarnaast heeft het kunstenaarsleven hem ook helemaal in de greep gekregen, letterlijk tot […]

Meditatie april 2017

Het Jeruzalem van Jezus Wat een indruk moet het gemaakt hebben op de pelgrims als ze na een lange reis vanaf de omliggende bergen de stad Jeruzalem in volle glorie zagen liggen. Nog steeds stopt de toeristenbus van Israëlgangers als ze de eerste aanblik van de stad gewaar worden. En ontroerd wordt dan vaak gezongen: [...]

Meditatie maart 2017

D’opgeploegde voren De voorkant van onze Kerkklanken geeft mij vaak inspirerende gedachten. Het mooie kleurrijke schilderij van Vincent van Gogh laat een vers geploegd land zien, klaar voor het zaad en de oogst daarop verwacht. Het past uitstekend bij deze tijd van het jaar. De biddag voor gewas en arbeid die we op woensdag 8 [...]

Meditatie februari 2017

Een Herder zonder gezicht? (enkele gedachten bij Johannes 10 n.a.v. een kunstwerk) Het houtsnijwerk dat op de voorkant van de Kerkklanken van deze maand is afgebeeld, is opmerkelijk. Het lijkt een beeld van de Goede Herder te zijn zoals ik dat nog nooit heb gezien. Zelf nam ik eens een klein houtsnijwerkje mee uit Guatemala, [...]

Meditatie januari 2017

Zie, het Lam Gods.  Johannes 1:35-40 De plaats, die door de tekenaar is gekozen als Bethabara (vs. 28), de doopplaats van Johannes, is gelegen aan de overzijde van de Jordaan tegenover Jericho, daar, waar een riviertje, de wadi el-charrar, in de Jordaan stroomt. Hij volgde hierbij de veronderstelling, die Gustav Dalman in Orte und Wege [...]

Meditatie december 2016

DOOR GOEDE MACHTEN TROUW EN STIL OMGEVEN In december 1944 stuurde de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer zijn jonge verloofde een persoonlijke en ontroerende Kerstgroet en Nieuwjaarswens vanuit de gevangenis. Daar zat hij opgesloten vanwege zijn ver-zet tegen het Nazibewind van Adolf Hitler. Hij had het leven lief, en vooral zijn jonge verloofde met wie hij […]

Meditatie oktober 2016

DE EERSTE WERKEN In deze maand oktober, waarin we op de laatste dag de Kerkhervorming gedenken, willen we ons stil laten zetten door een woord van Dietrich Bonhoeffer, dat in zijn dagboek voor 31 oktober te lezen is: De eerste werken Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijn en bekeer u… Openbaring 2:4-5 Het […]

Meditatie september

LAAT HEB IK U LIEFGEHAD Zondag 28 augustus was het de zogenaamde ‘naamdag van Sint Augustinus’ in de traditie van de kerk van Rome. Omdat het ons als reformatorische christenen vreemd is om heiligen te vereren, kan het ook zomaar zijn dat wij het Bijbelse woord vergeten, dat wij de voorgangers zullen gedenken, door wie […]

Meditatie augustus

HET BOEK DER BOEKEN Toen we met Paulus op reis in Berea waren aangeland, heb ik in de preek een gedicht geciteerd van Isaäc da Costa. Er was een ouder gemeentelid die mij vroeg dit gedicht ook in de Kerkklanken af te drukken. Het is een gedicht dat velen misschien nog kennen van vroeger. Ik […]

Meditatie juli 2016

Deze maand geen meditatie in verband met de vakantie van ds. v.d. Berg. Daarom een korte toelichting op de voorkant van de Kerkklanken van deze maand. SAMUËL WORDT GEROEPEN – 1 Sam. 3:1 – 14 Op deze plaat wordt uitgebeeld het nadertreden Gods tot Samuël. Het licht van God omstraalt hem. Samuël wordt getekend in […]

Meditatie juni 2016

GOD IS NIET VER VAN ONS (Hand. 17: 27-28) Aan de voet van de heuvel Areopagus in Athene – een van de beroemdste historische plekken uit de oudheid – bevindt zich een bijzondere plaquette. Het is de Griekse tekst van de redevoering die de apostel Paulus gehouden heeft in de hoofdstad van de antieke cultuur […]

Meditatie mei 2016

Kerkje in de kerk Sinds zondag 24 april is er sprake van een ‘kerkje in de kerk’. Deze uitdrukking kan betekenen dat er in de gemeente een kleinere groep is, die beleefd wordt als een afspiegeling van wat de kerk in haar geheel betekent. Een huisgezin waar de vreze des HEEREN woont wordt wel eens […]

Meditatie april 2016

‘GEZIEN’ (overdenking bij een Bijbelse prent van Rembrandt) Het is een fascinerende tekening van Rembrandt die deze maand na Pasen op de voorkant van onze Kerkklanken te zien is. Ik keek er pas goed naar toen de preek van de Paasmorgen al gedaan was. Wat een bijzondere illustratie van wat het Evangelie ons vertelt over [...]

Meditatie maart 2016

‘EN AL HET MIJNE IS HET UWE, EN HET UWE IS HET MIJNE’ (JOHANNES 17:10) We nemen bij wijze van meditatie een stukje op van de preek die Maarten Luther heeft gehouden over het Hogepriesterlijk Gebed, dat Jezus vlak voor Zijn kruis en opstanding voor de Zijnen heeft gebeden tot de Vader: ‘Zoals Christus Zich […]

Meditatie februari 2016

‘EN HIJ GAF ONDERWIJS…’ JEZUG BEGINT MET PREKEN. (LUKAS 4:14-30) Het eerste en belangrijkste werk dat Jezus in Zijn rondwandeling op aarde komt doen is preken. Minder spectaculair misschien dan de wonderen die Hij doet, en die Hem misschien makkelijker ‘populair’ zouden kunnen maken, in de letterlijke zin van het woord ‘geliefd bij het volk’. […]

Meditatie januari 2016

BREVIEREN MET MAARTEN LUTHER Het nieuwe jaar ligt als een onontgonnen land voor ons. De foto op de voorkant van de Kerkklanken laat een ‘woest en ledig’ landschap zien, zoals bij de schepping van Genesis 1 verhaald wordt. Indrukwekkend en groots. Maar in dit landschap is een kleine zilveren stroom van water, dat zich baan […]

Start typing and press Enter to search