De zondagschool:

Op zondagmorgen is er zondagschool in de benedenzalen van de Morgensterkerk. We starten na de kerkdienst en gaan door tot 12.30 uur.
De kinderen krijgen vooraf iets te drinken met een koekje o.i.d. erbij.

We werken met 2 leeftijdsgroepen, de jongste groep voor kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool en de oudste groep voor de kinderen uit groep 4 t/m 8.

Wat doen we?

We bidden, zingen, luisteren naar een bijbelvertelling en maken een verwerking over wat we gehoord hebben. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek met de kinderen.

De kinderen leren voor elke zondag een psalmversje uit een rooster/werkboekje dat aansluit bij hun leeftijd en dit versje wordt tijdens het zondagsschooluur overhoord.

Een kind kan punten behalen als hij aanwezig is. Ook voor het leren van psalmversje en/of tekst kunnen er punten verdiend worden. Bij 20 plusjes krijgt een kind iets leuks… maar wat dat is, blijft nog even een verrassing!

Wij hopen hiermee het aanleren van de psalmversjes en Bijbelteksten te stimuleren.

Over de zondagschool:

Zondagsschool “De Rank” is opgericht in 1895. Dat betekent, dat we al meer dan 125 jaar bestaan.

Zondagsschool “De Rank” is een vereniging met leden. De vereniging telt momenteel 39 leden. Ongeveer 20 kinderen bezoeken regelmatig de zondagsschool.

Bijdrage

Tijdens het zondagsschooluur staan er ook busjes, waarin uw kind een vrijwillige bijdrage kan doen. De helft van de opbrengst van deze busjes is bestemd voor onkostenvergoeding, de andere helft gebruiken we om een goed doel met een christelijk karakter te sponsoren.

Informatie over de jaarlijkse actie volgt nog.

Lid:

Bent u nog geen lid van onze vereniging? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar zsderank@hotmail.nl. Voor het lidmaatschap vragen wij een kleine bijdrage van € 10,- per jaar.

Als lid van “De Rank” heeft u recht om mee te denken over het reilen en zeilen van de zondagsschool. Het bestuur zal dit zeker op prijs stellen.

Bestuur:

Voorzitter: W. van Daalen*
Secretaris: C. Bregman
Penningmeester: J. Koole

* Tevens contactpersoon voor de kerkenraad

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de voorzitter,
Dhr. W. van Daalen.
Tel: 079 – 360 21 66

Leiding:

Jongste groep: Juffrouw Ans van Deelen
Juffrouw Saskia Bregman
Oudste groep: Juffrouw Corrie van der Tang
Juffrouw Beatrix van Loenen

Start typing and press Enter to search