De zondagschool:

Op zondagmorgen is er zondagschool in de benedenzalen van de Morgensterkerk. We starten na de kerkdienst en gaan door tot 12.30 uur.
De kinderen krijgen vooraf iets te drinken met een koekje o.i.d. erbij.

We werken met 2 leeftijdsgroepen, de jongste groep voor kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool en de oudste groep voor de kinderen uit groep 4 t/m 8.

Wat doen we?

We bidden, zingen, luisteren naar een bijbelvertelling en maken een verwerking over wat we gehoord hebben. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek met de kinderen.

De kinderen leren voor elke zondag een psalmversje uit een rooster/werkboekje dat aansluit bij hun leeftijd en dit versje wordt tijdens het zondagsschooluur overhoord.

Een kind kan punten behalen als hij aanwezig is. Ook voor het leren van psalmversje en/of tekst kunnen er punten verdiend worden. Bij 20 plusjes krijgt een kind iets leuks… maar wat dat is, blijft nog even een verrassing!

Wij hopen hiermee het aanleren van de psalmversjes en Bijbelteksten te stimuleren.

Over de zondagschool:

Zondagsschool “De Rank” is opgericht in 1895. Dat betekent, dat we al ruim 120 jaar bestaan.

Zondagsschool “De Rank” is een vereniging met leden. De vereniging telt momenteel 39 leden. Ongeveer 25 kinderen bezoeken regelmatig de zondagsschool.

Schema vrije zondagen en vakanties 2018-2019:

Op de volgende zondagen wordt geen zondagsschool gehouden:

  • Wanneer er op zondag Heilig Avondmaal wordt gehouden.
  • Herfstvakantie: 21 oktober 2018
  • Kerstvakantie: 23 december 2018 t/m 4 januari 2019
  • Voorjaarsvakantie: 24 februari 2019

De laatste keer zondagsschool is op D.V. zondag 14 april 2019.
2e Paasdag mag de zondagsschool nog meewerken aan de Paaszangdienst. Daarna is het vakantie en zal de zondagsschool na de zomervakantie weer gaan starten.
De startdatum wordt nog bekend gemaakt.

Bijdrage

Tijdens het zondagsschooluur staan er ook busjes, waarin uw kind een vrijwillige bijdrage kan doen. De helft van de opbrengst van deze busjes is bestemd voor onkostenvergoeding, de andere helft gebruiken we om een goed doel met een christelijk karakter te sponsoren.

Het nieuwe seizoen willen we gaan sparen voor: Roma kinderen in Oekraïne”.
De stichting Hulp Oost-Europa is al meer dan 15 jaar betrokken in Oekraïne. De Roma kinderen missen liefde, aandacht, veiligheid en structuur. Ze leven in grote armoede. De Stichting helpt op scholen, geven kinderen onderwijs, zorgen voor eten op school en maken de kinderen bekend met het Evangelie.
Voor meer informatie zie website: https://www.hervormdezondagsscholen.nl/jaarlijkse-actie/roma-kinderen-oekraine

Lid:

Bent u nog geen lid van onze vereniging? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar zsderank@hotmail.nl. Voor het lidmaatschap vragen wij een kleine bijdrage van € 10,- per jaar.

Als lid van “De Rank” heeft u recht om mee te denken over het reilen en zeilen van de zondagsschool. Het bestuur zal dit zeker op prijs stellen.

Bestuur:

van links naar rechts: P. van der Knijff, T. van der Tang, W. van Daalen en K. van Haaren.

Voorzitter: W. van Daalen
Secretaris: K. van Haaren
Penningmeester: P. van der Knijff
Alg. adjunct/2e penn.mr.: T. van der Tang *

* Tevens contactpersoon voor de kerkenraad

Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter,
Dhr. W. van Daalen.
Tel: 079 – 360 21 66

Leiding:

Jongste groep: Juffrouw Ans van Deelen
Juffrouw Margretha Huurman
Juffrouw Joëlle Veldhuijzen
Oudste groep: Juffrouw Corrie van der Tang
Juffrouw Beatrix van Loenen

Start typing and press Enter to search