Morgenster4Bacau is een project in Roemenië dat vanuit de Morgenstergemeente, in samenwerking met de plaatselijke stichting Asociatia Betania, wordt gerealiseerd. Dit project bestaat uit renovatiewerkzaamheden en creatieve activiteiten met jongeren.

Foto morgenster4bacau

Morgenster4Bacau 2017

Hiernaast zullen de verschillende dagverslagen van Morgenster4Bacau 2017 komen. Elke dag houden we bij welke activiteiten er hebben plaatsgevonden en wat de voortgang van de klussers is.

Dit jaar zijn er twee klusteams actief bij centrum De Dolfijn, de dagopvang voor kinderen met een autisme. De keuken van het centrum zal gerenoveerd worden, zodat alle kinderen tegelijk kunnen eten tijdens de middagpauze. Daarnaast wordt de speelplaats voorzien van nieuwe tegels en speeltoestellen. Al met al een uitdaging om veel werk in een week te verzetten.

Ook zullen er weer sociale/creatieve activiteiten georganiseerd worden. Op het plan staan activiteiten als het uitdelen van eten aan daklozen, het verkondigen van het evangelie en het brengen van hulpgoederen bij de allerarmsten.

Dagverslagen reis 2017

Morgenster4Bacau 2015

Renovatiewerkzaamheden

Door de klusgroep is dit jaar gewerkt aan het zwembad. Dit klinkt wellicht als ‘luxe’ in de oren. Het zwembad(je) van Betania wordt in eerste instantie gebruikt om patienten (kinderen) therapie te geven. Daarnaast is het in de ongebruikte uren een inkomstenbron: er worden zwemlessen gegeven die inkomsten genereren. Dit geld wordt gebruikt om kinderen die de nodige therapie niet kunnen betalen toch te kunnen helpen. Denk niet aan een zwembad van Nederlandse omvang, maar denk aan een ruimte die in totaal (zwembad+kleedkamer) niet groter is dan een klaslokaal.

Sociaal / creatieve activiteiten

De sociale/creatieve groep is er vooral in de ochtenden op uit gegaan: kleine kinderen bezoeken in het weeshuis, arme gezinnen een familiepakket bezorgen en hygiëne training geven. Denk bij het laatste aan uitbeelden van het belang om je huisvuil op te ruimen of regelmatig je tanden te poetsen. Dit is gedaan op ludieke wijze: met behulp van clowns.

Een van de speerpunten was: evangeliseren.
Erg leuk was het dat we via stichting HOE een doos met 300 boekjes hebben gekregen met 3 soorten Kijk-Bijbel mini boekjes: Zacheus, Bartimeus en de Barmhartige Samaritaan. Deze zijn uitgedeeld tijdens de bezoeken aan de gezinnen maar ook tijdens de kindermiddagen die we hebben gehouden. Middagen waar we ondanks de taalbarrière de liefde van Heere Jezus hebben uitgestraald. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan stond centraal staan in de bijbelvertelling/uitbeelding. Verder hebben we met elkaar een knutselwerkje gemaakt waar we een boodschap op hebben gezet die hen blijvend herinnert aan het feit dat de Heere Jezus hen kent en om ze geeft.

Morgenster4Bacau 2014

Renovatiewerkzaamheden

Snoezelruimte

Een snoezelruimte is een ontspanningsruimte die door de gemoedelijke sfeer contact met mensen met een gedragsstornis mogelijk maakt. Naast het opknappen van deze ruimte is er ook snoezelmateriaal nodig.

Renovatie centrum voor sociale integratie jonge vrouwen

Het centrum voor sociale integratie van jonge vrouwen is een centrum dat bestaat uit drie huizen met elk plaats voor vier personen. In dit centrum wordt voor jonge vrouwen uit weeshuizen of probleemsituaties (denk hierbij aan vrouwenhandel) een tweejarig traject aangeboden waarin zij leren om zelfstandig te kunnen functioneren en in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
Deze drie huizen zijn door de slechte klimatisering sterk verouderd en moeten dus worden gerenoveerd.

Creatieve activiteiten met jongeren

Tijdens dit project worden er creatieve activiteiten georganiseerd voor verstandelijk beperkte jongeren, de jonge vrouwen die meedraaien in het traject van sociale integratie in de samenleving en voor straatkinderen.

Start typing and press Enter to search