Beleidsplan

Door op de afbeelding aan de rechter zijde te klikken, kunt u het beleidsplan van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer downloaden.

De centrale vraag bij een beleidsplan is steeds de vraag naar het doel, waar willen we naar toe? Deze vraag is beslissend voor de uitgangspunten van het beleid.

Bij het lezen van dit beleidsplan komt mogelijk de gedachte naar voren of het geheel niet alleen ‘een zakelijk verhaal’ is. Wij zijn als kerkenraad van mening dat dit niet het geval is. Het beleidsplan zal als kader dienen om te kunnen beslissen wat thans en in de toekomst gedaan moet worden.

Daarbij kan ook het Bijbelwoord uit Lukas 14 vers 28 tot en met 30 in zijn letterlijke en geestelijke betekenis dienen:

28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?

29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten,

30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.

Opbouw

Dit beleidsplan is zoveel mogelijk opgezet volgens een vaste indeling. Ieder hoofdstuk bestaat uit vier vaste onderdelen:

a) Doel
Korte omschrijving van het doel van het onderwerp. Waarom doen wij dit?

b) Middelen
Welke middelen, materieel of anders, worden ingezet om het beschreven doel te bereiken?

c) Knelpunten
Welke specifieke problemen worden gesignaleerd die het bereiken van het doel in de weg staan?

d) Aandachts- en beleidspunten
Wat zijn specifieke zaken die, in de periode waarvoor dit beleidsplan geldt, aan de orde dienen te komen? Vaak zullen hier acties aangaande de knelpunten aan de orde worden gesteld, naast algemene punten van beleid.

Start typing and press Enter to search