Versoepeling kerkdiensten

Versoepeling vanaf 25 september 2021
Het demissionaire kabinet heeft besloten dat vanaf 25 september de verplichte
1,5 meter maatregel niet meer wordt gehanteerd. Dit is een grote stap vooruit,
want wat hebben wij de wekelijkse kerkgang en ook elkaar gemist. Het loslaten
van de 1,5 meter maatregel brengt een zeker besmettingsrisico met zich, stelt
het Outbreak Management Team (OMT), de deskundigen die de overheid
adviseren. Om te voorkomen dat te veel mensen ziek worden, wil de regering op
meer plaatsen een coronatoegangsbewijs verplicht stellen. Mensen wel of niet
toelaten op basis van een test- of vaccinatiebewijs past echter niet bij het kerkzijn.
De kerkenraad heeft daarom besloten niet over te gaan tot het vragen van toegangsbewijzen.

Daarnaast hebben wij ook de verantwoordelijkheid om als gemeenteleden
zorgvuldig met elkaar om te gaan. De kerkenraad heeft besloten de 1,5 meter
los te laten en iedereen welkom te heten in de kerkdienst. Er zullen dan ook
geen uitnodigingen meer worden verzonden. Voor kerkgangers die graag meer
afstand willen houden heeft de kerkenraad het linkervak in de kerk gereserveerd.
In dit vak worden mensen geplaceerd, waarbij rekening wordt gehouden met de
1,5 meter.

Bij het midden- en rechtervak vervalt de 1,5 meter. In deze vakken kan men
desgewenst zijn of haar plaats uitkiezen.
Omdat er niet meer wordt geregistreerd bij de ingang van de kerk, zijn beide
deuren weer open. Zowel de benedendeur als de boveningang zijn open, zoals
voor de coronatijd.

Verder vragen wij u/jou om de volgende regels in oog te houden:
1. laat de ruimte beschikbaar voor hen die deze nodig hebben;
2. het wordt erg op prijs gesteld als u in de kerk uw verantwoordelijkheid neemt
tot het houden van afstand als u zich niet wilt of kunt laten vaccineren;
3. blijf thuis als u corona-gerelateerde klachten heeft.
Bij het linkervak wijst de coördinator de plaats aan. Houdt u zich alstublieft aan
deze aanwijzingen!

Aan het einde van de kerkdienst zal de voorganger met de kerkenraad als eerste
de kerkzaal verlaten. Daarna verlaat de gemeente de kerkzaal op aanwijzing van
de aanwezige coördinatoren.

Samenvatting
– Linkervak (bij de grote ramen) = plaatsen met afstand en placering
– Middenvak en rechtervak (bij de gekleurde ramen) = geen afstand en geen
placering
– de beneden- en de boveningang zijn open.

Start typing and press Enter to search