Startavond jeugdwerkleiding

Het winterseizoen gaat starten, daarmee ook het jeugdwerk. Dit betekent dat alles in touw moet worden gezet, veel moet worden geregeld, zodat we goed het winterseizoen kunnen starten.

We zijn blij en dankbaar dat er zoveel mensen uit onze kerken zich inzetten voor de jeugd. Dit is een mooie en belangrijke taak, om deze reden willen we jullie graag ontmoeten om gezellig bij te kletsen en actief na te denken over hoe we met God het nieuwe seizoen in kunnen gaan.

Iedereen die actief is voor het jeugdwerk nodigen we uit op vrijdagavond 27 september in het ZOP. De deur is om 19.30 uur open, 20.00 uur starten we de avond. Welkom!

Namens Jos Hak, Pieter Roeleveld en Marinus de Vries

Start typing and press Enter to search