Jubileum ds. Van den Berg

Op 4 juli 2019 is het 40 jaar geleden dat onze predikant ds. van den Berg in zijn eerste gemeente Aalburg als dienaar van het Woord is bevestigd. Wij zijn met familie Van den Berg de Here onze God dankbaar voor dit ambtsjubileum.

De kerkenraad zal ds. van den Berg ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum namens de gemeente op donderdag 11 juli 2019 een receptie aanbieden. Wij nodigen u als gemeente hartelijk uit voor deze receptie. Deze zal plaatsvinden in de Morgensterkerk. U bent welkom vanaf 20.15 uur.

Uw komst is het kado! Maar als u iets wil geven, dan graag uw gift voor Theologisch onderwijs Count Secunderabad India. Count (Christian Out-reach Unto New Tribes) is een kerkgemeenschap die zich richt op de allerarmsten in India, om hen te bevrijden van de machten van boze geesten en zonde. Ds. Van den Berg heeft tijdens zijn reizen in India  Count vaak bezocht en de predikanten onderwijs gegeven. Met name over het Oude Testament. Voor de middenklasse in India neemt de welvaart toe, maar niet voor de allerarmsten. In sommige deelstaten neemt de vervolging van christenen door hindoefundamentalisten toe. Veel predikanten kunnen de reis naar het Agape-centrum niet meer betalen, waardoor de studieweek in gevaar komt. Ds. Van den Berg wil graag zijn eventuele giften voor dit doel bestemmen! Wat zou het mooi zijn als wij de studieweek van Count tòch mogelijk maken! Er staat een collectebus. U kunt uw gift ook overmaken op rek. NL33 RABO 0155 6384 83 t.n.v. Diaconie Morgenstergemeente onder vermelding van VDB40.

Start typing and press Enter to search