ICVG-dienst – 15 september 15.00 uur

Zondag 15 september is er geen avonddienst, maar om 15:00 uur de jaarlijkse dienst waarin mensen met een beperking vanuit de ICVG aanwezig hopen te zijn. In deze dienst wordt ook de Heilige Doop bediend aan een kind van de gemeente.

Het thema van de dienst is: God laat zien dat je bij Hem hoort!

U bent natuurlijk allen hartelijk welkom de dienst bij te wonen. We hopen op net zo veel betrokken gemeenteleden als de afgelopen twee jaar!

Na de dienst wordt u / word jij van harte opgeroepen de doopouders Gods zegen te wensen en is er koffie, thee of fris met iets lekkers. Komt u / kom jij ook?

Start typing and press Enter to search