Gebedskring – 26 november

Maandag 26 november om 19:30 uur is er gelegenheid om samen te komen en om samen te bidden voor noden in eigen Morgenstergemeente, voor gemeenten in verdrukking, voor overheden en te danken voor de vele goede gaven die we steeds weer mogen ontvangen. Hoewel alle dingen bij God bekend zijn, wil Hij toch dat wij deze dingen voor Hem neer leggen.

Moge het zo zijn dat onze gemeente niet lauw bevonden wordt.

Start typing and press Enter to search