Bericht inzake gevolgen Coronavirus

Beste gemeenteleden,

Begin van deze week maakten wij bekend dat er alleen online diensten zouden worden gehouden met maximaal 3 personen aanwezig. Woensdag maakte, na een paar dagen van onduidelijkheid, het ministerie van Justitie en Veiligheid al bekend dat religieuze of levensbeschouwelijke samenkomsten tot en met 6 april plaats kunnen vinden, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn en mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

De kerkelijke organisaties, die woensdag nog een nader telefonisch overleg hadden met minister Grapperhaus, scharen zich nu expliciet achter de maatregelen en aanbevelingen van het kabinet en willen „de naleving van de richtlijnen van het kabinet (…) in eigen kring bevorderen.”

Uit het communiqué valt af te leiden dat een zondagse eredienst van maximaal dertig personen weliswaar door de overheid is toegestaan, maar dat het advies van de organisaties luidt om deze aantallen líéver (een stuk) lager te houden. „Met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht.”

Bij het opstellen van het communiqué was ook SGP-senator Peter Schalk betrokken. Hij is binnen zijn kerkverband, de Gereformeerde Gemeenten, deputaat Hoge Overheid. Schalk onderhield en onderhoudt in deze kwestie nauw contact met andere reformatorische kerken.

Naar aanleiding van deze berichtgeving handhaaft de kerkenraad de aanbeveling om de diensten thuis te volgen. Wel heeft de kerkenraad besloten dat er meer ambtsdragers aanwezig kunnen zijn dan alleen de ouderling van dienst.

De kerkenraad wenst u allen Gods nabijheid en gezegende diensten.

Een hartelijke groet en in Christus verbonden,

namens de kerkenraad
Rengert de Gier, scriba

Start typing and press Enter to search

Morgensterkerk-voor