Base 20 maart

Discipelschap, het derde gebod: ZIJN NAAM. Nederland is zoveel mooier zonder vloeken en schelden.. Dit was een paar jaar terug de reclameboodschap van de bond tegen het vloeken. Sire start nu een campagne #Doeslief, waarmee o.a. schelden op elkaar op sociaal media onder de aandacht wordt gebracht. Heel veel mensen ergeren zich blijkbaar aan dit gedag…en toch wordt Zijn naam zo vaak zonder eerbied gebruikt. En wij..? Als christenen dragen we Gods naam, en daarmee is alles wat we doen en laten een soort etalage van God. Mensen concluderen op basis van ons gedrag hoe God is (‘vroom in de kerk op zondag, maar bikkelhard in het zakenleven op maandag’). Het gaat dus niet alleen over ons spreken maar ook over ons gedrag en ons zijn…

De positieve kant van het derde gebod is dat Gods naam zó schitterend is dat we die naam alleen maar kunnen groot maken (eerste bede Onze Vader). Gods naam staat voor Gods daden! Dit komt bijzonder samen in het woord Dabar, dit is het Hebreeuwse woord voor ‘woord en daad’. De naam van een bekende stichting (https://www.izb.nl/dabar/). Bertus en Martine Fortuin zijn bij ons te gast en willen ons er kort wat meer over vertellen.

Jonathan zal de avond voor ons voorbereiden. Lees alvast Kolossenzen 3 vers 5-17 en Exodus 20 vers 7. Allemaal ingrediënten om deze avond niet te missen!

Benieuwd, nog niet eerder geweest, dan ook gewoon komen!! De deuren van The Choice staan weer open a.s. woensdag 20 maart om 19.45 voor ontmoeting, koffie en thee. Om 20.00 uur starten we met Bijbelstudie. Iedereen weer hartelijk welkom!

Naomi, Erwin, Marion, Cor en Benjamin

Start typing and press Enter to search