Bankenplan 2018

Het zal u niet zijn ontgaan dat er veel lege plekken zijn bij de morgen- en avonddiensten.
Dat is lastig voor de collectanten en geeft veel heen en weer geloop bij het doorgeven van de collectezakken. Voorts wordt ook als storend ervaren bij de predikanten. Om dat in goede banen te krijgen is er een z.g. “bankenplan” gemaakt. De meest eenvoudige oplossing zou zijn als de banken van vooraf zouden worden opgevuld. Wij verwachten dat dit in de praktijk moeizaam zal gaan en hebben hiervoor de onderstaande oplossing bedacht, uitgaande van de zichtrichting gezien vanaf de kansel naar het orgel.

ALGEMEEN

Op de kopkanten aan beide zijden van de banken worden afsluitkoordjes aangebracht, zodat deze banken wanneer nodig weer eenvoudig en snel vrijgegeven kunnen worden. Daarmee blijft het een flexibele oplossing. Wij zijn ons er zeker van bewust dat leden die altijd en al jaren op dezelfde plaats zitten door deze aanpassing nu moeten omzien naar een andere nieuwe fijne zitplaats.
Wij hopen en vertrouwen op uw aller medewerking om deze aanpassing goed geïmplementeerd te krijgen en daarmee dit plan volgens, in overeenstemming met verwachting af te kunnen sluiten.

DE UITVOERING

Het linker banken vak:

De banken links tegen de zijgevel, (gekleurde glaswand) willen wij vrij maken/houden.
De gedachte is twee banken gezien vanaf links en van achteren geheel af te sluiten.

Het middenschip:

Van het middenschip wordt de bankjes, links en rechts naar het orgel afgesloten, m.u.v. de
kosters bank. De achterste twee lange banken daarvoor worden eveneens afgesloten.

Het rechtse banken vak

Van de groep banken aan de hoge ramenkant worden de banken afgesloten tot de eerste opengestelde bank van het middenschip. Gewoon om de symmetrie erin te houden.

De stoelen achter in de kerk

De stoelenopstelling achterin de kerk in het rechter banken vak blijft voorlopig zoals het nu is.
Het zijn voornamelijk gereserveerde plaatsen en wij zullen de stoelen wanneer nodig van een naam voorzien voor wie de reservering van toepassing is.

De voordelen van deze oplossing zijn:

– De gebruiksvergunning behoeft niet te worden aangepast.
– Het calamiteitenplan behoeft niet te worden aangepast
– De aanpassing is tegen een minimum aan kosten uit te voeren.
– Kan bij bijzondere diensten worden aangepast naar een volledig gebruik.
– Kan bij toenemend kerkbezoek eenvoudig worden aangepast naar het bezoekers aantal.

Ingangsdatum

Wij hebben als ingangsdatum zondag 7 oktober 2018 vastgesteld.

Namens de Kerkrentmeesters
Leen van Veen secretaris

Start typing and press Enter to search