Meer weten van de Bijbel

De Bijbel is een oud boek, geschreven in een tijd en een cultuur die op veel punten niet meer te vergelijken is met onze samenleving. Dat maakt de Bijbel zonder meer een ingewikkeld boek. De Bijbelcursus wil de Bijbel toegankelijk maken voor iedereen. Ongeacht je achtergrond, cultuur of herkomst biedt de Bijbelcursus je de mogelijkheid meer te leren over de Bijbel.

Begeleiding?

Graag begeleiden wij u bij deze digitale Bijbelcursus. Dat kan in uw eigen tempo, mondeling of schriftelijk. Met een één- op- één begeleiding of in een kleine groep. Stuur uw mail voor meer informatie of aanmelding naar evangelisatie@morgenstergemeente.nl

Wat leer je bij de Bijbelcursus?

De Bijbelcursus is geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal. De cursus helpt je de Bijbel (beter) te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 delen waarvan iedere les drie onderdelen heeft.

A – De Bijbel als boek

In dit deel krijg je antwoord op vragen als: Wat is de Bijbel? Waarom is het zo’n belangrijk boek? Wat is het verschil met andere boeken? Hoe dien je de Bijbel te lezen? Etc.

B – Bijbelse geschiedenis

In dit onderdeel worden de belangrijke gedeeltes uit alle Bijbelboeken uitgelegd. Zo volg je de rode lijn van de Bijbel, doe je Bijbelkennis op en door de verhalen heen leer je over God en het leven van de gelovigen.

C – Geloven

In dit gedeelte wordt ingegaan op vragen als: Wie is God? Wat is bidden en hoe doe je dat? Is de kerk daarbij nodig? Waarom stuurde God zijn zoon naar de aarde? Etc. Het gaat over belangrijke leerpunten in het christelijk geloof en hoe het leven als christen eruit ziet.

De evangelisatiecommissie

De commissie stelt zich tot doel om de gemeenteleden zich bewust te laten zijn van hun getuigende opdracht. Dit komt uit in levenswandel en gesprekken.

Leden van de commissie zijn: H. Koppejan (voorzitter), Jan van Werkhoven (penningmeester), Hanna den Hartog (secretaris), E. van der Laan-ten Bolscher, Annemarie van Zomeren en Peter Grimmon.

Neem contact op

Velden met een * zijn vereist.

Klik op het vierkantje hieronder en beantwoord de vraag die gesteld wordt.

Start typing and press Enter to search